Připojištění k povinnému ručení nebo havarijní pojištění?

Zatímco povinné ručení samo o sobě pokrývá pouze škodu, kterou svým vozidlem způsobíme jiným (na majetku či na zdraví), havarijní pojištění pokrývá škodu přímo na našem pojištěném vozidle. Jedná se o nenadálé události jako jsou krádež vozidla, střet se zvěří či například poničení vozidla vandalem.

Pojistná nebezpečí z havarijního pojištění lze k povinnému ručení sjednat jako připojištění. V tomto případě si pojistník vybírá konkrétní připojištění, která k povinnému ručení doplní. Výhodou je zpravidla nižší cena pojistky nežli u kompletního havarijního pojištění. U samotného havarijního pojištění si také můžeme vybrat různé balíčky, které nám určí jeho rozsah, avšak zde se jedná o samostatný produkt, který má zpravidla vyšší limity a tím tedy i vyšší cenu. Samostatné havarijní pojištění se vyplatí zejména pro nová vozidla, u kterých je i menší škoda velmi finančně nákladná.

Připojištění skel

U většiny pojišťoven lze k povinnému ručení sjednat připojištění všech skel, popřípadě pojištění čelního skla. Připojištění pokrývá poškození či zničení okenních skel vozidla, přičemž se pojistka nevztahuje na škodu na věcech spojených se sklem vozu (například dálniční známky). Rovněž bývá ve výlukách z pojištění uvedeno odcizení skel vozidla, nebo jejich poškození přepravovaným nákladem ve vozidle.

Pojištění odcizení vozidla

Připojištění proti krádeži automobilu se zpravidla vztahuje na odcizení celého vozidla, přičemž u některých pojistitelů je pojištěním pokryta i obvyklá nebo zvláštní výbava vozu. Při sjednání tohoto připojištění se určí pojistná částka, která odpovídá obvyklé ceně vozidla v době sjednání pojistky. Jedná se zároveň o maximální částku, která může být v případě krádeže pojišťovnou proplacena.

Pojištění střetu se zvěří nebo zvířetem

Dané připojištění se vztahuje jak na srážku jedoucího vozidla se zvěří, tak na poškození či zničení vozidla na parkovišti (například poškození kabeláže vozidla kunou). V tomto ohledu je důležité nezaměňovat pojmy ,,zvěř” a ,,zvíře”, neboť za zvěř je pojistitelem pokládán zpravidla jelen, divočák, srnec, daněk, bažant, zajíc či liška.

Jak na sjednání pojištění

Vhodné povinné ručení spolu s vybranými připojištěními je možné vybrat online s pomocí specializovaných srovnávačů pojištění, jako je například Yespojištění.cz. Kalkulačka ceny pojištění v tomto případě spočítá a zobrazí veškeré dostupné nabídky od různých pojišťoven, přičemž vyhovující nabídku je možné ihned sjednat a uhradit kartou nebo převodem.