Zdejší krajina samoty a ticha je půvabná v každém ročním období. Můžete se v ní celé dny toulat, aniž byste narazili na lidská sídla, divoká a současně vlídná, zcela nepodobná krajině středních Čech. To je největším pokladem Turistické oblasti Brdy a Podbrdsko.

Pro dobrodruhy a objevitele
V minulosti byly Brdy temným pralesem, kterým putovali jen loupežníci, tuláci a ztracenci. Dnes už nejsou liduprázdným územím, otevřely se veřejnosti a stále přibývá těch, kteří navštěvují a poznávají zdejší zachovalou a nádhernou přírodu, stovky zpevněných i nezpevněných, značených i neznačených lesních cest a pěšinek jsou opravdovým rájem pro všechny dobrodruhy - ať už objevují nová místa pěšky, nebo na kole.

V trvale neosídlené krajině se zachovaly jinde již vymizelé nebo vzácně se vyskytující druhy rostlin a živočichů. Stala se i jejich útočištěm. Tomu napomáhalo i vojenské využívání značné části Brd – bezlesí střelnic a dopadových ploch dnes pro své velmi hodnotné ekosystémy patří k ochranářsky nejcennějším lokalitám.

Vypravit se můžete na nejvyšší bod středních Čech, vrchol Tok (865 m), v jehož okolí se rozkládá krajina někdejší dopadové plochy. Za zastavení stojí také nedaleký vrch Houpák (794 m), který zaujme milovníky vojenské historie. K nejznámějším místům Středních Brd patří Padrťské rybníky – jak pro půvabnou a působivou krajinu, tak pro pohnutý osud nedalekých vesnic. Brdské lesy ukrývají také několik romantických staveb, například hradní zříceninu Valdek nebo lovecký zámeček Tři Trubky.
Padrťské rybníkyPadrťské rybníkyZdroj: Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.

Brdská krajina samoty a ticha však začíná už pár kilometrů za Prahou. Díky údolí, které tu svírá Berounka, je z mnoha míst krásný výhled do široké krajiny. Pohledy z výšky nad Černošicemi, Dobřichovicemi a Řevnicemi odhalují, jak neobyčejně pestrou tvář má Podbrdsko. V brdských Hřebenech se zároveň ukrývá několik tajemných vrcholů opředených mýty, bájemi a pověstmi. Své sídlo zde má i dobrý pán brdských lesů, duch Fabián.

Za historií, tradicemi a řemesly
Rozmanitá krajina ve stínu Brd poskytovala lidem suroviny i obživu. Doly na Příbramsku produkovaly až 98 % stříbra a olova v celém Rakousko-Uhersku a ve své době byly nejhlubšími na světě. Někdejší slávu příbramského dolování připomíná Hornické muzeum Příbram, největší svého druhu u nás a jedno z největších báňských muzeí v Evropě.
Hornické muzeumHornické muzeumZdroj: Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.

Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem přibližuje, jak vypadal zdejší život a jaké zvyky, tradice a řemesla ho doprovázely. Starý Rožmitál například proslul výrobou cvočků a dalších drobných železných předmětů, Dobříš byla zase známá pro výrobu rukavic.

Střední Povltaví je pozoruhodné dochovanou venkovskou architekturou. Muzeum Špýchar v Prostřední Lhotě vás provede životem zdejšího venkovského obyvatelstva v 19. až 20. století. Při svých toulkách touto částí podbrdské krajiny nevynechte ani Muzeum zlata v Novém Kníně. Mezi Štěchovicemi a Slapy si Vltava prorazila cestu, aby vyhloubila údolí lemované příkrými skalami. Peřeje byly zpočátku postrachem, ale na začátku 20. století už tudy mohly proplouvat i lodice s výletníky a trampské osady zažívaly svoji největší slávu.

Také několik hradů a zámků dodnes symbolicky střeží zdejší krajinu. Za pohádkovými komnatami, nádhernými parky a historickými příběhy se můžete vydat na Žebrák a Točník, Dobříš, Hořovice, Březnice, Mníšek pod Brdy či Rožmitál pod Třemšínem.

Za tichem kostelů, klášterů a poutních míst
Kde se lidé vydávali dobývat kovy do hlubin země, tam často hledali útěchu ve víře. Jedním z nejvýznamnějších českých poutních míst je Svatá Hora. Raně barokní areál s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, ambity a bohatou výzdobou shlíží na Příbram už více než tři století. Na druhou stranu Brd, do obce Zaječov, vás zavede poutní místo Svatá Dobrotivá, nejstarší augustiniánský klášter v Čechách.
Svatá HoraSvatá HoraZdroj: Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s.

Jestliže se rozhodnete spojit tiché zastavení s výletem či delší procházkou, navštivte barokní areál Skalka, jehož součástí je kostelík sv. Máří Magdaleny, klášter a poustevna. Naskytne se vám tu i nádherný výhled na Mníšek pod Brdy.

Tipy na výlety:
Web: brdyapodbrdsko.cz
Facebook a Instagram: @brdyapodbrdsko