Zároveň se na tak malém území potkávaly nejrůznější kulturní okruhy. Výsledkem je velice rozmanitý soubor památek, které jsou v kraji k vidění, zahrnující církevní památky, například klášter Teplá z roku 1193, jehož barokní přestavba je dílem významného barokního architekta Kryštofa Dientzenhofera, či poutní areál Maria Loreto ve Starém Hrozňatově nebo naopak památky lidové architektury, jako jsou například takzvané chebské statky v Doubravě či Salajně. Navštívit je možné i velké množství zámků či hradů.

Klášter v TepléZdroj: Jaroslav Vyčichlo

Především jde o trojici státních zámků Bečov nad Teplou, Kynžvart a Valeč. Na státním hradě a zámku v Bečově nad Teplou je k vidění zejména památka evropského významu a nevyčíslitelné hodnoty, srovnatelná na našem území snad jen s korunovačními klenoty – relikviář sv. Maura z první třetiny 13. století. Nalezen a zachráněn byl navíc za velmi dramatických okolností. Zámek by určitě neměly minout rodiny s dětmi – právě pro ty jsou zde nabízeny speciální prohlídky. Zámecký areál v Kynžvartě svou současnou podobu ve stylu vídeňského klasicismu získal v letech 1821–1839, kdy ho kancléř Metternich využíval jako venkovské sídlo. Zámek nabízí rozsáhlé muzejní sbírky, jednu z nejvýznamnějších šlechtických knihoven u nás, oltářní obrazy Bernarda Strigela z roku 1510 a další zajímavosti. Lákadlem je zejména proslulý kabinet kuriozit. Rozsáhlý zámecký park anglického typu s důmyslnou kompozicí a spoustou drobných staveb je jeden z největších u nás. 

Státní hrad a zámek Bečov nad TeplouZdroj: Lukáš Smola

Doslova lahůdku pro milovníky barokního umění připravil od letoška státní zámek ve Valči. Na zámek se vrátil unikátní soubor 28 soch z dílny známého barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna a jeho synovce Antonína. Sochy představující alegorie lidských vlastností a postavy z řecké mytologie ne náhodou připomínají podobnou sochařskou výzdobu na zámku v Kuksu. Právě jeho majitel hrabě František Antonín Špork valečskému pánu sochaře Brauna doporučil. 

Státní zámek ve ValčiZdroj: Pavel Hájek

V Karlovarském kraji je k vidění ale řada dalších hradů i romantických zřícenin. Málokdo ví, že se zde nacházejí nejstarší hrady na území České republiky. Specifikem regionu jsou totiž tzv. ministeriální hrady, jichž zde nalezneme dvě desítky. Ministeriálové byli nesvobodnými služebníky, kteří byli pověřováni svými pány k plnění úkolů správních, vojenských a hospodářských a za tím účelem jim byly propůjčovány hrady jako služební léna. V kraji je tento fenomén spjat hlavně s upevňováním moci císařského rodu Štaufů. Některé se dochovaly v dobrém stavu, například hrad Seeberg (Ostroh) nebo Libá na Chebsku. Jiné již můžeme obdivovat pouze v podobě zříceniny. Za zhlédnutí určitě stojí poněkud zapomenutý rozlehlý hrad Hartenberg na Sokolovsku z 13. století, který v minulosti patřil mimo jiných i českému králi Karlu IV. a plnil stejně důležitou správní roli, jako nedaleký Loket. V 19. století zde pobýval a tvořil významný německý básník Johann Wolfgang Goethe. Osud hradu zpečetilo až chátrání po druhé světové válce a nakonec ničivý požár. Dnes se ale postupně vrací ke své bývalé kráse za nezměrného úsilí svého majitele a tisíců dobrovolníků z celého světa. Při obnově hradu jeho majitel založil vlastní stavební huť, která dnes kvalifikovaně provádí záchranu i dalších památek – například zříceniny Andělská hora, která upoutá každého návštěvníka mířícího do Karlových Varů od Prahy. Kromě nádherného výhledu láká i pověstí, podle níž se hrad stal útočištěm proslulých milenců Tristana a Isoldy. Nádherným výhledem zaujme i nedaleká zřícenina hradu Hartenštejn u Bochova. Podobně se opět úsilím svého majitele a řady dobrovolníků daří obnova Horního hradu (Hauenštejna) na Karlovarsku. 

Zřícenina hradu HartenštejnZdroj: Pavel Hájek

Karlovarský kraj
Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary