Kraj zbrázděný stopami dávných obchodníků i bitvami bájných Lučanů. Země záhadných menhirů. Svěřte se Ohři, ona sama vás nejlépe provede svým královstvím.

Uvítá vás Klášterec nad Ohří s novogotickým romantickým zámkem plným vzácného porcelánu, aby vás vzápětí pohostila Kadaň, středověké město s nejužší uličkou v zemi, hradbami a parkány i hravým nábřežím Maxipsa Fíka.

Ohře vás odnese do historického Žatce s největším chmelovým muzeem na světě, s jedinečným Chrámem chmele a piva, kde uslyšíte obíjet pivní orloj a svezete se v kouzelném výtahu, jenž se změní v koš balónu letící vysoko nad městem.

To už vás ale vyhlíží Louny, měsíční perla na Ohři s fascinujícími střechami gotického chrámu sv. Mikuláše a mohutnou Žateckou branou svírající podkovu městských hradeb.

A vydáte-li se od koryta řeky kterýmkoli směrem, zase vás čekají věci podivuhodné – největší zámecký park u nás, to je ten, který obklopuje zámek Krásný Dvůr, strašlivý drak spící v Březně v důlní sloji, zářivé zámky Stekník, Líčkov nebo Nový Hrad a nakonec i tajuplná a magická energie nikdy nedokončeného gotického chrámu v Panenském Týnci.

Většinu té krásy navíc spojuje cyklostezka Ohře, po které jezdí se tak dobře… 

Zdroj: Dolní Poohří

Destinační agentura Dolní Poohří, obecně prospěšná společnost
Sídlo: Nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
Provozovna: Chmelařské muzeum, nám. Prokopa Velkého 1952, 438 01 Žatec
www.dolnipoohri.cz