Výrazné úpravy a dostavby prováděla také hrabata z Oppersdorfu. Jiří III. z Oppersdorfu vystavěl zámeckou kapli sv. Barbory, nové předzámčí a vyhlídkový gloriet. Jeho syn František Eusebius zámek po velkém požáru roku 1688 opravil, vystavěl novou věž a reprezentativní podobu získal také Rytířský sál. Za Pražmů z Bílkova v 18. století dostává zámek dnešní podobu. Bylo vystavěno nové reprezentační schodiště, přebudováno předzámčí a zámecký park. V roce 1797 kupují frýdecké panství Habsburkové, kteří nechali mimo jiné snížit střechy a přebudovat interiér včetně Rytířského sálu, kam umístili galerii 35 erbů slezské šlechty. Po roce 1918 byl zámek sídlem správy státních lesů. Dnes je zámek sídlem Muzea Beskyd Frýdek-Místek. Najdeme zde několik stálých expozic, stále obměňující se krátkodobé výstavy a bohaté kulturní vyžití.

Stálá expozice BESKYDY – PŘÍRODA A LIDÉ
Příroda odjakživa působila na lidský život a způsob obživy, ale také lidská činnost ovlivňovala a nadále ovlivňuje beskydskou přírodu. Expozice provází návštěvníka způsobem, jakým lidé do hor míří - od města a městského života až po nejčistší přírodu, její vývoj a ochranu. Cestou ho seznamuje s důležitými momenty z naší historie, etnografie, geologie, botaniky, zoologie, mineralogie a dalších oborů, které dohromady utvářejí celkovou mozaiku Beskyd. Nově otevřená muzejní expozice představuje propojenost přírody a lidské činnosti. Interaktivní expozice získala ocenění za Nejlepší turistický počin za rok 2019 v rámci Destinačního managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko.

Zdroj: zadavatel inzerce

Stálá expozice ZÁMECKÝ OKRUH
Prohlídkovou trasou po frýdeckém zámku projdete Rytířský sál s erbovními obrazy slezské šlechty, zámecké interiéry instalované v reprezentačních prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet a kapli sv. Barbory. Stylizovaný zámecký okruh ukazuje život šlechty a měšťanstva v historické oblasti těšínského knížectví, převážně z 19. století.

Zdroj: zadavatel inzerce

Frýdecký zámek: Zámecké náměstí 1264, 738 01 Frýdek-Místek, http://www.muzeumbeskyd.com