Jak vysvětluje místostarostka Kolovrat Zuzana Jeřábková, která má dopravu ve své gesci, v ranní a odpolední špičce je tato lokalita průjezdnou trasou směrem na nájezd na dálnici D1, zejména kvůli absenci pražského okruhu D0 úseku R511.

Komunikace jsou zde podle jejích slov úzké a intenzita vozidel vysoká. „Jakožto městská část sousedící se Středočeským krajem čelíme i vysokým nárokům na parkování. Hlavní komunikace má pod sebou Technická správa komunikací (TSK), s níž vyjednáváme ohledně zklidňujících prvků na silnici v ulicích K Říčanům a Mírová. Za nejvíce účelné považujeme stavební opatření, která jsou otázkou financí, o něž Kolovraty žádají magistrát,“ vysvětluje místostarostka. Městská část spolupracuje s BESIPem a snaží se protlačit k realizaci co nejvíce bezpečnostních opatření. V jednání je i přisvětlení přechodů s Technologií hlavního města Prahy a spolupráce zahrnuje také konzultace s Policií ČR. Stavební úpravy jsou samozřejmě otázkou financí, o které tamní radnice žádá magistrát.

Velmi frekventované křižovatky jsou v Kolovratech na komunikacích Českobrodská/K Poště a Českobrodská/K Říčanům, u kterých radnice dlouhodobě tlačí na TSK na úpravu křižovatek. „Projekt, územní rozhodnutí, stavební povolení, majetkové poměry a finance způsobují, že na realizaci těchto křižovatek čekáme minimálně 7 let. Při rekonstrukci těchto křižovatek se sníží i nehodovost na křižovatce K Říčanům/K Poště, která má velmi špatný úhel křížení a nepřehledný přechod pro chodce. S touto křižovatkou se obracíme na BESIP,“ dodává Zuzana Jeřábková.

Zároveň MČ Praha-Kolovraty již od roku 2004 usiluje o vznik společné stezky pro chodce a cyklisty mezi Kolovraty a Lipany na komunikaci Do Lipan. Na této komunikaci se radnici podařilo instalovat dopravní opatření ke snížení rychlosti, protože si zde málokterý řidič uvědomí, že i když jede mezi poli, musí stále dodržovat rychlost 50 km/h. Snaze Kolovrat nepřidávají ani navigace, které ukazují řidičům nejvyšší možnou rychlost 90 km/hod.

„Z analýzy, ve které jsme porovnávali tuto křižovatku s typově podobnými křižovatkami v okolí, jsme zjistili, že v Kolovratech je až trojnásobně vyšší podíl nehod z důvodu nedání přednosti v jízdě. Statisticky jde o významný rozdíl, který by stál za nápravu,“ uvedl Jan Chalas z Portálu nehod. Jde o křížení exponovaného tahu na Říčany - ulice Černokostelecká s okolními silnicemi do Kolovrat. Za posledních deset let se zde stalo 108 nehod, přičemž nedání přednosti v jízdě tvoří téměř polovinu z nich. „Druhou nejčastější příčinou karambolů v tomto úseku je nedodržení bezpečné vzdálenosti. To může souviset s tím, že řidiči na frekventované silnici zpomalí při odbočování protijedoucího vozidla, ale další řidiči za ním už na nastalou situaci nestihnou zareagovat,“ doplňuje Jan Chalas. 

Výrazně pomůže nejspíše až okruh

Velkou nadějí pro snížení intenzity dopravy v Kolovratech a Lipanech hlavně v ranní a večerní špičce je výstavba pražského okruhu v úseku Jesenice-Běchovice, která odvede tranzitní dopravu mimo obec. V rámci realizace tzv. „511“ vznikne i ulice Nová Donátská, která zásadně zklidní provoz v aktuálně diskutované ulici K Říčanům.

Termín, kdy bude chybějící část pražského okruhu v provozu, je podle místostarostky těžké odhadnout vzhledem k probíhajícím odvoláním. „Nastupující ministr dopravy Martin Kupka označil jeho dokončení jako jednu ze svých priorit. Další pomocí bude rovněž úprava křižovatek na Královice a Nedvězí, které jsme v létě připomínkovali,“ dodala Zuzana Jeřábková.

Zdroj: DataFriends, s.r.o.

Chraňte sebe i své blízké. Podívejte se na www.portalnehod.cz, kde najdete místa, kterým je lépe se vyhnout, nebo dbát zvýšené opatrnosti.

Zdroj: DataFriends, s.r.o.