Auto nechte doma a sedněte na vlak. Jízda vlakem krásnou krajinou Vás nenechá na pochybách, že si přírodu užijete. Navíc, ozubnicová železniční dráha mezi Tanvaldem a Harrachovem byla vyhlášena národní technickou památkou, po které při různých akcích jezdí i historické soupravy.

Sklárna Novosad a minipivovar

Zdroj: Harachov

Po příjezdu do Harrachova zajděte na prohlídku do sklárny, do muzea skla. V reálu mají také minipivovar, kde se občerstvíte a zároveň přitom můžete sledovat ruční výrobu skla, proslaveného po celém světě.

Kaple sv. Alžběty

Zdroj: Harachov

Posilněni dobrým pivem a zážitkem ze sklárny můžeme vyrazit. Hned vedle sklárny je kaple sv. Alžběty se skleněným zvonkem. Ve zdejší sklárně jej odlil r. 1916 Julius Klinger. Zvonek je 50 cm vysoký a váží 10 kg. Nad svým portálem nese znak rodu Harrachovců – tři paví pera. Uvnitř kaple je umístěn oltář z benátských zrcadel.

Anenské údolí

Zdroj: Harachov

Naše trasa pokračuje do Anenského údolí, které se nachází se poblíž areálu sjezdovky a skokanských můstků, v bezprostředním sousedství dolní stanice sedačkové lanovky Harrachov – Čertova hora. Lokalita se rozkládá na louce v ploché nivě mezi říčkou Mumlavou a souběžnou místní komunikací. Západní okraj území tvoří pruh smíšeného lesa, východní objekty stanice lanovky.

Pramen sv. Jana Nepomuckého

Zdroj: Harachov

Toulkami Anenským údolím také narazíte na jednu zajímavost- sochu sv. Jana Nepomuckého, u které ústí pramen, o kterém pověst praví, že má léčivou moc. V kronikách města Harrachov se mluví o léčivých pramenech v Anenském údolí: „Osvěžení na horách způsobují bohaté lesy, které zabírají přes 70 % výměry půdy. Také různé léčivé prameny vytékají z nitra hor. V Harrachově v Anenském údolí u svatého Jana a pod letohradem prýští radioaktivní prameny."

Skokanské můstky

Zdroj: Harachov

Sportovní nadšenci jistě zavzpomínají na slavné lety na lyžích, které se na zdejších skokanských můstcích v minulosti odehrávaly. Uvidíme, snad se do Harrachova ještě vrátí.

SKI Muzeum

Zdroj: Harachov

V nostalgii po lyžařských sportech můžete pokračovat i na návštěvě v ojedinělém lyžařském muzeu. Najdete tu lyže z 18 zemí a další zajímavé exponáty. Otevírací doba je středa – pátek od 14 do 17 hod a v sobotu od 10 do 17 hod.

KRKONOŠSKÉ MUZEUM - EXPOZICE ŠINDELKA

Zdroj: Harachov

Další expozice, která stojí za návštěvu je umístěna v žulové budově, která je známá jako Šindelka. Šindelová střešní krytina se zde vyráběla od počátku 19. stol. až do 30. let 20. století. Posledních 60 tisíc šindelů vyrobených v roce 1934 bylo použito na starou Labskou boudu. Můžete si tu prohlédnout lesnickou i mysliveckou. Dozvíte se zajímavé věci.

Mumlavský vodopád

Zdroj: Harachov

Kdo by neslyšel o slavném Mumlavském vodopádu. Tady není třeba komentáře, to se musí vidět. A Mumlava je nádherná v kteroukoliv roční dobu.

Hornické muzeum

Zdroj: Harachov

Pokud Vás zajímá historie kutání a kopání a dobývání hornin, i tady Vám má Harrachov co nabídnout. Zajděte do Hornického muzea, jež nabízí jedinečnou příležitost ohlédnout se za historií dobývaní rud v Čechách, která je v Harrachově spjatá již s rokem 1760. V muzeu jsou ukázky minerálů fluoritových ložisek, nástroje a pomůcky používané při těžbě, mapy a fotografie dokumentující práci na zdejším ložisku. Prohlídková štola je dlouhá zhruba 1000 m, trasa vedená typickým prostředím rudného dolu je vysypána štěrkovou drtí a osvětlena.

A co na závěr? Přijeďte, stojí to za to. Veškeré informace se dozvíte na infocentrech Krnapu nebo na  Turistickém informačním centru v Harrachově. Nebo víte co? Koukněte hned na web a začněte plánovat. Těšíme se na Vás.

http://info.harrachov.cz/aktivity