Nepomuk, to je především fenomén sv. Jana Nepomuckého. Není pochyb o tom, že se tu narodila tato slavná osobnost našich dějin. Dokládá to i chrám sv. Jana a Svatojánské muzeum. Nepomuk však nabízí daleko víc. Další 3 muzea: Museum veteránů na Zelenohorské poště, Městské muzeum a galerii a Rodný dům malíře Augustina Němejce. Nabízí také mnoho možností k procházkám: Naučnou stezku Pod Zelenou Horou, Včelařskou stezku na stezce Helenka, Městskou stezku i poměrně novou stezku Klejnot v okolí Nového rybníka. Také v oblasti gastronomie má Nepomuk zajímavé možnosti. Nabídce dominuje pivovar Zlatá Kráva s pivním hotelem. Dobře se najíte v příjemné hospůdce Na Knárovce poblíž brány na Zelenou Horu, v Sokolovně nebo Švejk restaurantu. Velkým gastronomickým zážitkem vyhlášená restaurace Angusfarm v Soběsukách. V Nepomuku je zkrátka z čeho vybírat. A v létě o to víc. O kulturní zážitek se postará Malá letní scéna, která po celé léto nabízí každý pátek koncert nebo divadelní představení nebo Nepomucké trhy s živou hudbou a pohádkou pro děti.

Svatojánské muzeum

Otevírací doba:
duben - říjen / Pondělí je zavřeno / Út - Pá 9 - 16 hod / So 10 - 17 hod / Ne 13 - 17 hod
(listopad - březen pouze po telefonické domluvě)
Místo/adresa: Přesanické náměstí 1, Nepomuk
Kontakty:
Email: muzeumnepomuk@bcb.cz
Telefon: (+420) 734 435 445
www.sjmn.cz
Vstupné: základní 100 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 200 Kč

Muzeum sv. Jana Nepomuckého se může pochlubit zajímavou sbírkou uměleckých děl a devocionálií z období 18. – 20. století, dokládajících rozmanitost a bohatost svatojánského kultu. Sv. Jan Nepomucký byl významnou historickou osobností, která svým životem a smrtí vytvořila morální a spirituální odkaz, jenž se záhy rozšířil – zejména zásluhou jezuitského řádu – po celém světě. Kult tohoto našeho nejznámějšího světce a zemského patrona přitom výrazně ovlivnil české výtvarné umění i místní krajinný ráz a rozmanité projevy uměleckého znázorňování vypovídají o náboženské úctě, která mu byla po staletí vzdávána a je živá dodnes. Expozice, nacházející se v přízemních prostorách nepomuckého arciděkanství, navazuje na odkaz někdejšího nepomuckého děkana, resp. arciděkana P. Jana Strnada, jenž zde roku 1930 založil Museum svatojánských a jiných církevních památek, které bylo přístupné až do roku 1950, kdy bylo komunistickým režimem zrušeno.

Arciděkanství je výraznou barokní stavbou s vysokou mansardovou střechou. Nepomucká fara je, v souvislosti s výběrem papežského desátku, bezpečně doložena roku 1369. Je ovšem pravděpodobné, že vznikla brzy po kostelu sv. Jakuba, tedy snad již ve 12. století. V roce 1620 byla povýšena na děkanství. Při velkém požáru roku 1746 byla budova vážně poškozena. Plány na obnovu vypracoval téhož roku Kilián Ignác Dientzenhofer. Stavba byla znovu poškozena požárem roku 1800. V roce 1912 byly zbořeny staré objekty stájí a v následujícím roce byly znovu vystavěny na identickém půdorysu. V roce 1929, při příležitosti svatojánského jubilea, došlo k povýšení na arciděkanství.

Nepomuk Svatojánské muzeumNepomuk Svatojánské muzeumZdroj: Archiv - Město Nepomuk

Městské muzeum a galerie Nepomuk

Místo/ adresa: Náměstí A. Němejce 126, 335 01 Nepomuk 
Kontakty:
Email: muzeum@nepomuk.cz
Telefon: +420 371 592 546 / +420 371 591 167 (IC) 
Vstupné: 80 Kč / děti, studenti, senioři 40 Kč / rodinné 180 Kč / děti do 6 ti let zdarma

Městské muzeum se nachází v prostorách staré nepomucké radnice a částečně též v prostorách bývalé piaristické koleje, hlavní dominantě nepomuckého náměstí. Objekt nesoucí č.p. 126 sloužil městské obci jako radnice od středověku až do roku 1911. V letech 1850-1950 v budově sídlil i okresní soud. Kromě aktuálních výstav, si zde návštěvníci mohou prohlédnout stálé expozice.

Nepomuk - Městské muzeumNepomuk - Městské muzeumZdroj: Archiv - Město Nepomuk

Cisterciácký klášter Pomuk
Od roku 2014 je v Městském muzeu a galerii Nepomuk umístěna expozice zaniklého cisterciáckého kláštera Pomuk. Expozice vznikla na základě výsledků záchranného archeologického výzkumu obce Klášter, provedeného v letech 2002–2003. Výzkum provedl Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek.
V expozici je popsaná historie kláštera od svého založení, přes nejslavnější období, až po zánik v roce 1420, kdy husité areál dobyli a vypálili. V expozici je také vysvětlena výstavba kláštera a život cisterciáků, kteří se řídili heslem ORA ET LABORA (modli se a pracuj).
Základem expozice jsou fragmenty ze samotného archeologického výzkumu, reliéfní obkladové desky, fiály, okenní kružby a další. Ústředním bodem celé expozice je trojrozměrný model zaniklého klášterního komplexu. Model vznikl podle vzoru, který platil pro stavbu cisterciáckých klášterů a podle výzkumu provedeného v místě archeologického naleziště. Na modelu jsou znázorněna místa, která jsou dodnes v obci Klášter k vidění.

Zámek Zelená Hora

V roce 2021 došlo k rozšíření stávající výstavy o zámku Zelená Hora, a to k příležitosti připomenutí 800 let od první písemné zmínky o Zelené Hoře. K vidění jsou například stolní hodiny z červeného salonku zámku či originální portrét hraběnky Marie Dominiky z Martinic, neboli „Černé paní ze Zelené Hory“. Dalším z velice cenných předmětů je gotický deskový reliéf s výjevem z Kristova dětství, datovaný do 15. století. Nejcennější předměty jsou zapůjčené ze sbírek Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích. 

Osobnosti Nepomucka
Díky elektronickým audioprůvodcům si návštěvníci mohou celé muzeum projít samostatně. Pro nejmenší návštěvníky je v muzeu připraven edukační program. Mohou si tak vyzkoušet šaty kněžny Libuše, potěžkat si skutečné kopí, zjistit, co je pappenheimka a jak nepříjemné je její nošení.  Na závěr se mohou vyfotit jako „Černá paní“ ze Zelené Hory, nebo mušketýr s černým psem. 

Rodný dům Augustina Němejce

Místo/adresa: náměstí A. Němejce 129
Kontakty:
Email: muzeum@nepomuk.cz
Telefon: +420 371 592 546 / +420 371 591 167 (IC)
Vstupné:  50 Kč / 30 Kč

Víte, že prof. Augustin Němejc namaloval oponu pro plzeňské divadlo J. K. Tyla? Její reprodukci a mnoho dalších děl, dokumentů a předmětů z jeho života můžete obdivovat v pozoruhodné galerii, jejíž atmosféru umocňuje skutečnost, že se nachází přímo v jeho rodném domě. Kde jinde načerpat tolik informací o životě významného regionálního malíře, který tak věrně zachytil život plzeňského lidu.
Celoživotní dílo, které po sobě zanechal prof. Augustin Němejc (*15. 3.1861 v Nepomuku, † 16. 8. 1938 v Plzni) svým i příštím generacím, je prolnuto především venkovskou tématikou Plzeňska, i když rozsah jeho díla je mnohem širší a pestřejší. Význam malířských děl Augustina Němejce spočívá v dokonalé srozumitelnosti zvláště v době jeho tvůrčího života, kdy se jednalo o uvědomování národních hodnot a vlastenectví. Jeho výtvarná díla nakonec přesáhla svoji dobu a stala se trvalou a vzácnou kulturní hodnotou, o čemž se můžeme přesvědčit v jeho rodném domě.
Dům z počátku 19. století, v němž se mistr narodil, schraňuje dnes mimořádnou kolekci Němejcových děl, která jsou prezentována veřejnosti formou stálé expozice.  

Museum veteránů - Zelenohorská pošta

Místo/adresa:  Zelenohorská 76, 335 01 Nepomuk
Kontakty:
Email: zelenohorskaposta@gmail.cz
Telefon: (+420) 731 015 547
Vstupné: na jednotlivé prohlídkové okruhy

A) MUSEUM VETERÁNŮ
dospělí: 100 Kč
děti od 6 let, ZTP: 50 Kč
děti do 6 let: zdarma

B) VÝSTAVA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
dobrovolné

C) EXPOZICE STAVEBNÍ HISTORIE
dobrovolné

D) OTEVŘENÁ GALERIE
zdarma

Máte rádi staré věci a zejména motocykly? Pak si při návštěvě Nepomuka určitě nenechte ujít Museum veteránů na Zelenohorské poště. V citlivě zrekonstruovaných prostorách původních hospodářských budov budete moci obdivovat předválečné i poválečné motocykly české i zahraniční výroby, motokola, jízdní kola, automobily, modely aut a letadel i množství dalších exponátů.
Součástí muzejní expozice je i výstava připomínající slavný motocyklový závod Nepomucký trojúhelník prostřednictvím dobových fotografií, plakátů a starých filmových nahrávek. V dobové zámečnické dílně se pak seznámíte s předměty tradiční kovodělné výroby a ve venkovních prostorách a působivé barokní stáji si můžete připomenout dnes už historickou zemědělskou techniku.
V budově samotného zámečku můžete navštívit volně přístupnou galerii a také stálou expozici o urbanistickém vývoji Nepomuku a historii domu, jejíž součástí je i několik dobových interiérů z 19. století.

Muzeum veteránů - NepomukMuzeum veteránů - NepomukZdroj: Archiv - Město Nepomuk

V přilehlé zahradě pak můžete spočinout po náročné prohlídce. Dětské hřiště, šumavské ovce a rybníček s kachnami a rybami určitě na chvíli zabaví i Vaše děti.
V létě zde funguje i stylová kavárna.

Malá expozice pod věžemi kostela sv. Jana Nepomuckého

Místo/ adresa: náměstí A. Němejce
Kontakty: telefon: (+420) 773 122 633 (P. Jiří Špiřík)

Fenomén sv. Jana Nepomuckého popisuje 14 panelů umístěných v podvěžních prostorách svatojánského chrámu i v meditační zahradě, která jej obklopuje. Kostel i expozice jsou během dne volně přístupné. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, vystavěný Kilianem Ignácem Dientzenhoferem ve stylu vrcholného baroka, se nachází přímo v místech, kde dle legendy stával světcův rodný dům.

Expozice historické zemědělské techniky

Místo/ adresa: Dvůr Švejk restaurantu U Zeleného stromu
volně přístupné

Exkurze do pivovaru Zlatá kráva

Místo/ adresa: náměstí A. Němejce
Vstup: 150 Kč/os

Prohlídka vás seznámí s historií pivovaru, provede vás všemi zákoutími provozu a okusíte přímo z tanku pivo, které si sami načepujete.

Co vás čeká?
- seznámíte se s více než 150letou historií budovy pivovaru
- zjistíte, jakou pivní cestu musí naše pivo urazit od nákupu surovin až po expedici hotového piva
- projdete všemi zákoutími našeho pivovaru
- uvidíte řemeslnou práci v praxi, ruční plnění lahví a okusíte naše pivo přímo z tanků 
- Nutná objednávka prohlídky týden dopředu. Po domluvě možná prohlídka v AJ nebo NJ. Děti do 18 let mohou prohlídku absolvovat v doprovodu dospělého. Prohlídka není bezbariérová.

Pivovar Zlatá kráva - prohlídkyPivovar Zlatá kráva - prohlídkyZdroj: Archiv - Město Nepomuk

Naučná stezka POD ZELENOU HOROU

Místo/adresa: okolo Zelené hory Nepomuk - Klášter - Nepomuk
Délka trasy: 4,4 km
Časová náročnost: cca 120 minut

Začátek stezky je v horní části nepomuckého náměstí. Na bezmála 4,5 kilometru nabídne devět zastavení s informačními tabulemi. Seznámí návštěvníky s historií, přírodou i zajímavými osobnostmi. Stezka vede z Nepomuku, kolem zámku Zelená Hora, do obce Klášter a zpět do města. Jedná se o první naučnou stezku na Nepomucku. První zastavení představí historii Nepomuku, druhá tabule informuje o bývalém poštovním úřadě a slavných místních umělcích – o malířích Augustinovi Němejcovi a Viktoru Peškovi a spisovateli Alexandru Berndorfovi. Třetí zastavení je u sochy a studánky svatého Jana Nepomuckého a vypráví o tomto místním světci, další tabule jsou o přírodě a zvířatech, o zámku Zelená Hora, o řece Úslavě a jejich živočiších. Jedno zastavení je věnováno také obci Klášter, která vznikla na rozvalinách bývalého cisterciáckého kláštera z 12. století. Na zpáteční cestě do Nepomuku se turisté zastaví ještě na Červeném mostě a u kapličky svatého Vojtěcha. Na každém zastavení je také soutěžní otázka pro děti. Na konci se dozvědí, jestli luštily správně. Každá tabule obsahuje navíc esoterické zamyšlení nebo poezii a obrázek namalovaný tak zvanou automatickou kresbou od propagátorky tohoto druhu tvoření Evy Suttnerové ze Starého Plzence.

Stezka je vhodná pro pěší, cyklisty, rodiny s dětmi, sjízdná s kočárkem.

Nepomuk stezka Helenka a Včelí stezkaNepomuk stezka Helenka a Včelí stezkaZdroj: Archiv - Město Nepomuk

Cyklostezka HELENKA VČELÍ STEZKA

Délka trasy: 2,5 km

Stezka vede od Klášterského rybníka k Panskému rybníku. Můžete se na ni napojit i z naučné stezky Pod Zelenou Horou. Asfaltový povrch je ideální pro cyklisty, kočárky, odrážedla a koloběžky. Stezku můžete projet i na kolečkových bruslích, ale počítejte v některých úsecích s horší sjízdností vlivem spadaných klacíků a listí. Nedaleko splavu na řece Úslavě můžete obdivovat velké dřevěné sochy z hmyzí říše. V polovině cesty začíná Včelí stezka s informačními tabulemi o tajuplném světě včel.

Začíná v Železné Huti u železničního viaduktu v ulici Nad Huťákem. Pokračuje po trase cyklostezky Helenka ke mlýnu, kde končí. Má celkem deset zastavení. Jednotlivá zastavení jsou osazena barevnými panely s obrázky a texty o životě včel. Návštěvníci se dozvědí, jak včely dělají med, proč má včela žihadlo, jak potí vosk. Velkou pozornost návštěvníků jistě přiláká panel, popisující jak se včely mezi sebou domlouvají. Zajímavý jistě je také panel popisující život včel v zimě. 
V budoucnosti včelaři plánují doplnit stezku alespoň jedním hmyzím hotelem, určeným pro včely samotářky a jiný hmyz.

Naučná stezka KLEJNOT

Místo/adresa: v blízkosti autokempu Nový rybník
Délka trasy: 4,5 km
vzdálenost z Nepomuka: 4 km

Nová naučná stezka zaměřená na děti. Je vybavena informačními tabulemi, krytými posezeními, vyřezávanými ukazateli v podobě zvířátek a naučnými prvky (např. rozpoznat obrázky). Stezka vede převážně lesem a je určena pro pěší.
S kočárkem nebo na kole doporučujeme pokračovat u zastavení 2 směrem k rybníku Klejnot a před ním odbočit doprava po lesní cestě. Vyhnete se tak zastavení 3 s horším terénem. Od zastavení 4 můžete pokračovat po lesní cestě k zastavením 6 a 5.
Každá informační tabule zahrnuje soutěžní otázku. Pokud se dětem podaří správně zodpovědět všech 6 otázek, čeká na ně malá odměna v Nepomuckém infocentru.

Naučná stezka Klejnot i Nového rybníkaNaučná stezka Klejnot u Nového rybníkaZdroj: Archiv - Město Nepomuk

Dětské hřiště v Zeleném Dole

Místo/adresa: Myslivecká ulice
volně přístupné
velké dětské hřiště v přírodním stylu

Nepomuk - dětské hřiště v Zeleném doleNepomuk - dětské hřiště v Zeleném doleZdroj: Archiv - Město Nepomuk

Dětské hřiště u Sokolovny

Městský úřad Nepomuk
Náměstí Augustina Němejce 63
335 01 Nepomuk