Z pohledu počtu nehod dominuje nájezd na dálnici D1 u obce Mirošovice na 21. km, kde byla v říjnu 2018 zahájena rekonstrukce a doprava zde byla svedena do dvou jízdních pruhů, což zkomplikovalo i nájezd na zmiňovanou dálnici. Vzhledem k tomu, že jde o úsek nedaleko Prahy, velmi často se zde tvoří kolony.

Zdroj: Archiv 

 Jako nejčastější příčina nehod na tomto úseku je udáván nesprávný způsob jízdy vzhledem k hustotě dopravy. Celkem se na tomto úseku stalo 89 nehod v celkové škodě téměř 9 milionů Kč.  

Podle vyjádření tiskové mluvčí z Ředitelství silnic a dálnic ČR Mgr. Niny Ledvinové došlo v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 k šesti dopravním nehodám s jedním lehkým zraněním. I v těchto případech byl hlavní příčinou nesprávný způsob jízdy. 

Zdroj: Archiv

 Modernizace úseku dálnice mezi Mirošovicemi a Kývalkou byla nutností. Původní cementobetonový kryt vozovky totiž vykazoval poruchy v podobě trhlin a výškového posunu cementobetonových desek, což se odráželo v nepříjemném drncání. Na asfaltobetonovém krytu se navíc objevovaly vyjeté koleje a plošný rozpad. Velmi špatný byl i technický stav většiny mostů. Dálnice D1 jako spojnice Prahy, Brna a Ostravy je nejvytíženější komunikací na celé české dálniční síti. Denně po ní v různých částech projede od 35 tisíc až do 100 tisíc vozidel, proto byla v úseku Mirošovice – Kývalka opatřena novým, moderním betonovým povrchem odpovídající normám v silniční dopravě 21. století. Současná modernizace je prováděna na celkem 160 kilometrech dálnice D1, což představuje 320 km vozovek v obou směrech jízdy. V prostoru Brna, mezi Kývalkou a Holubicemi, se rozšíření připravuje v nejbližších letech.  

Rizikové místo najdete zde.

Zdroj: Zadavatel inzerce