Mezi zdejší lákadla patří třeba aquapark. Najdete zde plavecký bazén se čtyřmi drahami, rekreační bazén s vodním hřibem, chrliči, stěnovými tryskami, sedací lavicí se vzduchovou masáží a dokonce i houpací bazén. Nechybí ani tobogán a 29 metrů dlouhá skluzavka. Voda v bazénech je vyhřívaná a v areálu je také občerstvení s příjemným posezením a bezbariérový přístupový chodník.

Zdroj: Moravská Třebová
Aktivní vyžití najdete také v rekreačním areálu Knížecí louka, kde máte možnost využít in-line dráhu či relaxační část s cvičícími prvky. Z jižní strany se nad Knížecí loukou tyčí rozhledna Pastýřka, z východní strany pak Křížový vrch se sousoším Kalvárie a unikátním hřbitovem, patřící mezi temný cestovní ruch. Hřbitov na Křížovém vrchu je užíván již více než 500 let, nachází se na něm stavby a náhrobky s vysokou uměleckohistorickou hodnotou a v řadě ohledů jej lze považovat za jedinečný v rámci celé ČR. Naučná trasa zahrnuje náhrobníky místních významných osobností. Za zmínku stojí náhrobník rodičů moravskotřebovského kata Bohla nebo vyhlídka U plačící Anny. Toto romantické místo je odkazem na baladický příběh nešťastné lásky Anny Gläserové a Josefa Herknera, který se nikdy nesmířil s koncem jejich milostného vztahu. Anna se na přání rodičů musela provdat za jiného. Po necelém roce nešťastného manželství zemřela. Josef tělo své milé v tajnosti z hrobu vykopal a přenesl jej do své zahrady. Reálný základ příběhu byl potvrzen v roce 1934, když dělníci v kamenolomu na Křížovém vrchu nalezli ve skalní sluji kostru mladé ženy bez rakve, ležící na zbytcích zetlelých květin a černého hedvábí.

Knížecí loukaKnížecí loukaZdroj: Moravská Třebová

Při návštěvě Moravské Třebové určitě zařaďte do svého programu zámek. Perla renesanční architektury byla postavena na místě původního hradu z 13. století. Představte si, že unikátní brána s portálem z roku 1492 patří dokonce k nejstarším renesančním památkám u nás! Možná se budete i trochu bát při prohlídce středověké mučírny nebo alchymistické laboratoře. A co vás ještě čeká na zámku? Unikátní sluneční hodiny! Jedná se o jedinečný soubor šesti slunečních hodin, které patří mezi deset nejstarších hodin v ČR a jsou zapsány v seznamu památek jako ojedinělá památka hodin pultového typu.
Oblíbené jsou také noční prohlídky, dětská představení či koncerty různých žánrů.

ZámekZámekZdroj: Moravská Třebová

Co dělat po prohlídce zámku? Zavítat můžete do stylové kavárny a děti se mohou vydovádět na hřišti v zámecké zahradě. Pěšími turisty i cyklisty jsou oblíbené také Hřebečské důlní stezky. Seznámíte se tu s důlní historií regionu nebo si užijete výhled z rozhledny Strážný vrch.

Muzeum a parkMuzeum a parkZdroj: Moravská Třebová
Na cestu kolem světa láká také expozice moravskotřebovského muzea. V ní se setkáte s mumií egyptské princezny Hereret, která žila před více než 2500 lety. Díky moderním technologiím zde můžete spatřit i její skutečnou podobu. Je vůbec první mumií v České republice, u níž byla 3D vizualizace provedena.