Na začátku 20. století bylo bývalé proboštství na pokraji zkázy, protože po zrušení plaského kláštera, k němuž patřilo od roku 1785, se nenašlo odpovídající využití. Trvale chátralo, až se v roce 1920 zřítila kupole kostela. Spásou pro nádherný, ale zanedbaný objekt, bylo zřízení muzea, které sídlí v prostorách proboštství od roku 1952. Od roku 1993 probíhá příkladná a zdařilá památková obnova, která byla financována ze státních a regionálních prostředků. Areál bezesporu patří mezi nejvýznamnější a nejpůsobivější barokní realizace v západních Čechách. Jeho definitivní dokončení dostavbou východního ambitu (2017-2021) je závěrečným aktem procesu obnovy a ozřejmí návštěvníkovi původní intence Santiniho geniálního návrhu. 

Mariánská Týnice - expoziceMariánská Týnice - expoziceZdroj: Václav Podestát

Pro návštěvníky je přístupný kostel Zvěstování Panně Marii, západní ambit, východní ambit a proboštství.
Kostel Zvěstování Panně Marii
• Rekonstruovaná památka vrcholného baroka
• Obnovená kupole
• Fresková výzdoba
• Stálá expozice obrazů Petra Brandla 

Mariánská Týnice - kostel Zvěstování Panne MariiMariánská Týnice - kostel Zvěstování Panně MariiZdroj: Václav Podestát

Západní ambit
• Fresková výzdoba od Františka Julia Luxe
• Ikonografický program oslavy cisterciáckého řádu a Panny Marie 

Mariánská Týnice - západní ambitMariánská Týnice - západní ambitZdroj: Václav Podestát

Východní ambit
• Fresková výzdoba od akademického malíře Jana Spěváčka
• Ikonografický program oslavy cisterciáckého řádu a cyklu Sedmi radostí Panny Marie
• Výstava 100 let obnovy Mariánské Týnice 

V budově bývalého proboštství jsou nainstalované expozice vážící se k historii Mariánské Týnice, mariánskému kultu a k historickému vývoji severního Plzeňska.
• V národopisné expozici si návštěvník prohlédne jizbu s komorou a stodolu, připomene si lidové zvyky, či se nechá zasvětit do tajů včelařství. Zajímavou je expozice litinových kamen, vyráběných v 19. století Metternichovou hutí v Plasích.
• Městskou branou pak vstoupí na rušnou ulici s krámky, úřadem, řemeslnickými dílnami a hostincem z 30. let 20. stol. Nahlédne také do kuchyně našich babiček nebo se seznámí se starou hasičskou technikou.
• V kulturně-vzdělanostní části si nejen dětský návštěvník prohlédne středověké obydlí, starou školní třídu či salon měšťanské elity. Křesťanství přiblíží malá kaple, síň světců a oratoř.
• Expozice Baroko a jeho svět zachycuje odkaz architekta Jana Blažeje Santiniho (1677-1723) na Plzeňsku, zvláště pak na území někdejšího plaského kláštera formou modelů a bohatou ikonografií. Setkání s barokními stavbami doplňuje též obraz českých zemí v díle Mauritia Vogta (1668-1730), řeholníka plaského kláštera, kartografa, historika a hudebníka, spjatého životem s Mariánskou Týnicí.

Expozici doplňují dotykové displeje a promítací technika. 

V následujících měsících připravuje muzeum řadu výstav a kulturních akcí pro širokou veřejnost. 

VÝSTAVY V ROCE 2021:
Miloslav Michalec, Vladimír Heiser
11. 5. – 20. 6. 2021 / kostel 

Devadesát let spolku hradu Krašov
11. 5. – 20. 6. 2021 / kostel 

Jubilanti Hollaru
1. 6. – 27. 6. 2021 / refektář

Karel Franta (1928 – 2017) / výběr z díla
29. 6. – 5. 9. 2021 / refektář 

Květa Monhartová / obrazy
29. 6. – 5. 9. 2021 / kostel 

Zmizelé Kralovicko
7. 9. – 31. 12. 2021/ kostel 

Ze starého školního kabinetu
14. 9. – 31. 10. 2021 / refektář 

AKCE V ROCE 2021: 
Barokní den
19. června 2021 

S hudbou za památkami Plzeňského kraje
a Radost v baroku
3. července 2021 a 21. srpna 2021 

Mariánská pouť a Den Evropského dědictví
5. září 2021 

Noc v muzeu
17. – 18. září 2021 

Den krajů
28. října 2021 

Podzimní oživlá prohlídka v muzeu / ukončení sezony
30. října 2021 

Advent v muzeu
4. prosince 2021 

Otevřeno celoročně:
• duben, září a říjen: 9-17 hod denně mimo pondělí
• květen-srpen: 9-18 hod denně mimo pondělí
• listopad-březen: 9-15 hod pouze v pracovní dny 

Doplňující informace:
• Parkoviště zdarma pro 70 automobilů a 4 autobusy
• Bezbariérový vstup
• Možnost zapůjčení audioprůvodce
• Pro objednané skupiny nad 10 osob zajištěn průvodce
• Vstupné za celý areál: 70,- / 40,- Kč 

Kontakt:
tel.: 373 396 410
info@marianskatynice.cz 

Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o.
Mariánský Týnec 1
331 41 Kralovice
www.marianskatynice.cz
https://www.facebook.com/marianskatynice