Má to své opodstatnění. Rukavičkářská výroba bezesporu přispěla k významnému rozvoji města a ovlivnila mnohé životy místních občanů. Byla by proto škoda nechat jej s plynoucím časem upadnout v zapomnění.

Expozice muzea prolíná několik oblastí, které jsou úzce svázány s historií města Dobříše. Rozsáhlá část muzea je věnována právě rukavičkářské výrobě, která byla dominantním dobříšským řemeslem po celá desetiletí. A právě za rozvoj zdejšího rukavičkářství můžeme vděčit Židům, kterým je věnována jedna z částí expozice. Své místo zde zaujímá i město Dobříš jako takové, historie zdejšího vodohospodářství a také osobnost Ludvíka Kopáčka, významného dobříšského rodáka.

Rukavičkářská expozice představí dobové fotografie, staré dokumenty, historické rukavice a nejrůznější artefakty, které s výrobou rukavic souvisí. Ve výstavních prostorách jsou k vidění také rukavičkářské stroje, které se používaly už kdysi, ale i dnes.

Muzeum Dobříš pod svou střechou skrývá celou škálu zajímavých exponátů, které návštěvníkům postupně odhalují historické střípky města Dobříš. Kromě exponátů, které zahrnují od drobných předmětů až po rozměrné rukavičkářské stroje, zde naleznete i řadu interaktivních prvků a modelů.

Do 25. srpna navíc můžete shlédnout zajímavou výstavu s názvem „Šperkcyklace“, aneb jak se dá dělat z ničeho něco, jejichž autorkami jsou paní Lea Brodová a paní Eva Vágnerová.

 

Muzeum Dobříš, Mírové náměstí 103, 263 01 Dobříš

Otevírací doba
Pondělí-pátek        8:00 - 17:00
Sobota                 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Neděle                10:00 – 12:00, 13:00 - 16:00
Ve státní svátky máme otevřeno jako v neděli.

www.muzeumdobris.cz

mobil (Mgr. Iveta Šedivá): +420 739 070 539, e-mail: muzeumdobris@gmail.com

Provozovatel: Muzejní spolek Dobříšska, o. s., 
Komenského náměstí 412, 263 01 Dobříš, IČ: 01927205