Důvodem vybudování muzea dřevařství v Dlouhé Vsi je historické sepjetí obce s vorařstvím. Muzeum je novou dřevěnou stavbou, která vychází z principů místní lidové architektury. Je zde instalována expozice s tématem lesa, historie dřevařství, zpracování a dopravy dřeva. Nechybí informace o lese, o dřevu a o zacházení člověka se dřevem jako se zdrojem obživy.

Prostor kolem muzea se věnuje venkovní expozici s replikou voru a zvětšenou maketou krabičky zápalek. Venkovní expozice zahrnuje i informace a odkazy na historii dřevařství v Dlouhé Vsi, která byla vybudována jako dřevařská osada.  

Zdroj: Plzeňský kraj

 V blízkosti muzea prochází obcí cyklotrasa č. 331 Sušice – Dlouhá Ves – Radešov – Rejštejn – Bučina, která pokračuje cyklotrasou Nationalpark-Radweg. Místo leží při hlavní silnici vedoucí ze Sušice do centrální Šumavy.

Z historie Dlouhé Vsi

Dlouhá Ves byla vybudována jako dřevařská osada. Do dnešní doby se zde zachoval jedinečný soubor dvojdomků s polovalbovými střechami a dvojicí polokruhových okének ve štítě, které dal pro své zaměstnance v první polovině 19. století postavit majitel panství kníže Schwanzenberg. V blízkosti bývalého vaziště vorů stojí dodnes hradlový most a provozované dřeviště, jehož historie sahá cca 200 let do minulosti. V objektu bývalého hamru Branau byla založena v osmdesátých letech 19. století fabrika na výrobu zápalek. I tato dřevozpracující továrna funguje do dnešních dnů.

Otevírací doba:

Pondělí - pátek: 9:00 – 12:00 a 13:30 – 16:00
Sobota: 9:00 – 14:00
Neděle: ZAVŘENO

Muzeum dřevařství dlouhá ves na šumavě
Dlouhá Ves 320, 342 01 Dlouhá Ves
Email: obec.dlves@gmail.com 
Facebook