Díky karlovarským patriotům a sběratelům se podařilo shromáždit sbírky vřídlovců a výrobky typických karlovarských řemesel. V roce 1867 vzniklo soukromé muzeum rytce skla Antona Pittroffa, v roce 1937 obohatila fondy městského muzea soukromá sbírka lázeňského lékaře dr. Karla Davida Bechera a před druhou světovou válkou byla do muzea předána sbírka terčů a střeleckých trofejí karlovarského střeleckého spolku. Součástí městského muzea se také stala soukromá národopisná sbírka sběratele Paula Webera z Hohengrundu a muzejní sbírky obohatil karlovarský národopisec Josef Hofmann. O rozvoj muzea do druhé světové války se zasloužili jeho ředitelé dr. Karl Ludwig a dr. Viktor Karell a správci Josef Knett a Anton Rudolf.          

Dnes je muzeum moderním informačním a badatelským centrem, dokumentuje karlovarské lázeňství, tradiční výrobu skla a porcelánu, historicko-stavební památky Karlovarska, jáchymovské medailérství a mincovnictví, národopis, cínařství a regionální historii (www.twitter.com/Muzeum1989), (facebook.com/muzeumkarlovyvary/posts). Muzeum provádí rovněž archeologické a přírodovědné výzkumy. Pečuje o sbírky užitého umění cínu, skla, porcelánu, národopisu, nábytku, textilu, nářadí a nástrojů. Spravuje také sbírky uměleckých řemesel, karlovarských puškařů a brusičů vřídlovce, sbírky k vývoji lázeňství, regionální grafiky, plastik, obrazů, starých tisků, sbírky archeologické a přírodovědné.

MKV lázeňstvíMuzeum Karlovy Vary - lázeňstvíZdroj: Muzeum K. Vary p. o.

Expozice „Historie a příroda Karlovarska“ byla otevřena po rekonstrukci roku 2017 k 150. výročí založení muzea. Prohlídka začíná u Vřídla, unikátního přírodního fenoménu, pokračuje  založením lázní v Karlových Varech, vývojem lázeňské léčby, proměnami architektury, společenským a kulturním životem lázeňského města a historií mezinárodního filmového festivalu. Region je představen přírodou a historií od nejstarších dějin přes slavné období těžby rud, tradičním cínařstvím, výrobou skla a porcelánu. Závěr expozice je věnován 20. století. V muzeu bez bariér naleznete také haptické předměty vhodné nejen pro zrakově postižené s doprovodem. Expozici doplňují dotykové obrazovky, projekce, kvízy (www.ucimesevmuzeu.cz/online-kurz.html) a nahrávky. Nejmenší návštěvníky láká dětská stezka komiksů a muzejní herna. Muzeum pořádá také krátkodobé výstavy, přednášky a tematické akce. Aktuální informace naleznete na www.kvmuz.cz. E-shop „Muzeum skrývá poklady“ nabízí šperky z vřídlovce, suvenýry a odborné publikace. Vzhledem k tomu, že umění výroby upomínkových předmětů z aragonitu pomalu vymírá, připravilo muzeum ve spolupráci s jedním ze znalců tohoto řemesla kolekci nových, moderních šperků.  Šperky z vřídlovce jsou inspirovány historickými šperky a jejich fragmenty, které pocházejí z nalezeného pokladu (www.eshop-kvmuz.cz).

Adresa:
Nová louka 23, 360 01 Karlovy Vary   
Otevírací doba: V. – IX. út-ne 10 – 18, X. – IV. st-ne 10 – 17
Kontakty: (T) +420 736 650 047,(E) sekretariat@kvmuz.cz, (E) novalouka@kvmuz.cz
GPS: 50°13'12.964"N, 12°52'46.995"E

Muzeum spravuje svoji pobočku v Karlovarském kraji se specializovanou expozicí v Muzeu Královská mincovna v Jáchymově. Budova bývalé mincovny je situovaná nad radnicí na náměstí významného horního města. Jednopatrový renesanční dům s věžovitým arkýřem, mázhausem a pravoúhlým dvorem pochází z let 1534 – 36. 

Muzeum JáchymovMuzeum JáchymovZdroj: Muzeum K. Vary p. o.

Expozice „Jáchymov v zrcadle času“ je věnována dějinám města a jedinečné geologii a mineralogii Krušných hor. Ukazuje archeologické nálezy z Královské mincovny, rudné hornictví 16. století, velkoplošný pohyblivý model dolů, numismatiku a mincovnictví. Rozkvět renesanční kultury města dokládá unikátní knihovna jáchymovské latinské školy z 16. století. Krušnohorský národopis přibližuje těžký život v drsných klimatických podmínkách hor, krušnohorská jizba představí lidové kroje a nábytek. Místní průmysl, rozkvět města v éře radonového lázeňství a dobová lékařská ordinace dokresluje život v Jáchymově. Temnou stránkou historie Jáchymovska dokumentují tábory politických vězňů při jáchymovských uranových dolech po roce 1950. Součástí prohlídkové trasy je původní dýmník i rozsáhlé podzemí s lapidáriem.

Muzeum Jáchymov - pregéřMuzeum Jáchymov - pregéřZdroj: Muzeum K. Vary p. o.

Adresa:
náměstí Republiky 37, 362 51 Jáchymov
Otevírací doba: V. – IX. út-ne 10 – 18, X. – IV. st-ne 10–17 
Kontakty: (T) +420 736 754 831, (E) sekretariat@kvmuz.cz, (E) mincovna@kvmuz.cz
GPS: 50°22'16.771"N, 12°54'47.36"E