V expozicích jsou zastoupena všechna tradiční řemesla aživnosti, které se nacházely na vesnici. V současnosti se v muzeu nachází 67 kompletních řemeslných dílen a živností a dalších dvanáct technických expozic.

Nemáme jako jiní několik prohlídkových okruhů. Za jedno vstupné uvidíte úplně všechno.

Přijďte nasát atmosféru hostince z počátku minulého století, nahlédnout do kadeřnického salónu,nechat si sbíhat sliny při pohledu na uzeniny v řeznickém obchodě anebo si beze strachu prohlédnoutnástroje v ordinaci dentisty. Dozvíte se, jak kolář vyráběl loukoťová kola, bednář sudy, jak kamnářstavěl kachlová kamna a objevíte tajemství výroby čepic z houby choroše.

Velkou devizou muzea jsou i vyčerpávajícím způsobem zpracované popisky. Takže při jejich čtenízjistíte, jak vznikl zvyk sahat si pro štěstí na kominíka anebo proč se někdy zlatila vrchní strana knih aještě mnoho dalších zajímavostí.

Součástí prohlídky je i stále vyrábějící hrnčířská dílna, kde se vyrábí tradiční lidová kolovečská keramika. Rod Volfů ji vyrábí již po sedm generací a hrnčířské řemeslo se navíc předává z otce nasyna. Navíc ve stanovené časy můžete vidět mistra hrnčířského při práci na hrnčířském kruhu. Vobchodě si mezi výrobky kolovečské keramiky můžete prohlédnout expozici pojednávající o jejíhistorii, seznámíte se s technologii výroby a samozřejmě si ji můžete i zakoupit.

Můžete se také vyfotit u světoznámého kolovečského mlýna na přemílání starých bab. Nezbývá, nežse milé dámy posadit na tradiční dopravní prostředek bab, trakař a doufat, že se objeví mlynáři apřemelou vás na mladou slečnu.

Pro děti je připravena vědomostní soutěž s podtitulem „Poznej řemesla“ a každý úspěšný malýbadatel získá diplom a věcnou odměnu.

OTEVÍRACÍ DOBA:
září – říjen; březen – červen: pondělí – neděle       od 10:00 do 17:00 hodin
červenec– srpen: pondělí – neděle                        od 9:00 do 18:00 hodin.

Organizované výpravy je lépe objednat předem. Poslední prohlídka začíná vždy hodinu před koncem otevírací doby. Mimo uvedenou otevírací dobu je možnost prohlídky po domluvě.

MUZEUM TECHNIKY A ŘEMESEL KOLOVEČSKÁ KERAMIKA
Domažlická 1 345 43 Koloveč

Tel.: +420 379 494 235 Mob.: +420 737 480 473
E-mail: info@muzeum-kolovec.cz

www.muzeum-kolovec.cz