Jedním z nejrizikovějších úseků v kraji je silnice II/112 u Benešova poblíž odbočky na Dlouhé Pole, kde je evidováno podle Portálu nehod za poslední dva roky jednadvacet srážek vozidel se zvěří.Rizikové místo najdete zde. Ke stejnému součtu nehod za poslední dva roky s touto příčinou došlo i na druhé problematické silnici, a to na hlavním tahu na České Budějovice rovněž nedaleko Benešova. Rizikové místo najdete zde."Na tomto místě dokonce došlo ke zranění dvou osob, to je na tyto drobné nehody se zvěří velmi ojedinělá záležitost, důvodem může být vysoká rychlost při srážce," uvádí Jan Chalas ze společnosti Data Friends, která je autorem a provozovatelem Portálu nehod.

Covidová opatření podle myslivců sice snížila úmrtnost zvěře na silnicích, ale zároveň také pozměnila její chování. Do lesů a přírody začalo chodit mnohem více lidí a zvěř před návštěvníky prchala i přes komunikace. Častější jsou tak střety se zvěří i ve dne. Rozptyl škod je přitom do značné míry závislý na tom, s jakým zvířetem se auto srazí. Nejnákladnější bývají škody způsobené srážkou s prasetem divokým.

V říji přechází zvěř i rušnější silnice

Se začátkem podzimu přichází období, v němž je větší část dne zahalena do tmy. Pro řidiče to znamená zvýšené riziko srážky s lesní zvěří, která je také na podzim nejaktivnější. Lesní zvěř bývá aktivní především ve večerních a ranních hodinách, její výskyt hrozí v lese či v blízkosti polí a v místech, kde přechází vozovku při cestě za potravou. V období říje se navíc řídí pudy a nebojí se přecházet i rušnější komunikace. Proto je třeba být na těchto místech zvláště obezřetný a řídit auto takovou rychlostí, aby jej bylo možné bezpečně zastavit. Pokud na cestě či v její bezprostřední blízkosti spatříte jedno zvíře, zastavte. Lesní zvěř se pohybuje ve skupinách, a zvíře tak bude pravděpodobně následováno dalšími. Stojí-li zvíře na silnici před autem a nemá se k útěku, měl by se řidič vyvarovat výstražného troubení či blikání světly, zvíře byste vyděsili ještě víc. Střet vozidla se zvěří většinou končí usmrcením zvířete, velkou škodou na voze a nezřídka také zraněním cestujících osob. 

Co dělat v případě hrozícího střetu se zvěří?

Nikdy nestrhávejte volant ani nekličkujte. Když je střet se zvířetem nevyhnutelný, je lepší do něj najet, než se pokoušet o riskantní vyhýbací manévr. Až třetina všech nehod, při nichž auto narazí do stromu, může vzniknout proto, že se řidič snaží vyhnout střetu se zvěří. Jakmile se zvěř objeví na silnici, je třeba vypnout dálková světla, přibrzdit a pomalu pokračovat. A být dále na pozoru. Divoká zvěř se často pohybuje ve stádech. Proto je dobré počítat s dalšími kusy v okolí silnice. 

Prevencí střetu je snížená rychlost, zraková kontrola obou stran silnice a soustředění se na možnost náhlého objevení zvířete. Je běžné, že řidiči ve tmě spatří záblesk očí zvířete dříve než zvíře celé. 

Každý rok na silnicích zbytečně umírají stovky lidí. Podívejte se na www.portalnehod.cz, kde najdete místa, kterým je lépe se vyhnout, nebo dbát zvýšené opatrnosti. 

Zdroj: Zadavatel inzerce