O významu Knína svědčí první písemná zmínka z roku 1186, kdy Knín existoval jako knížecí přemyslovský dvorec. Toho roku byla právě na tomto dvorci uzavřena smlouva, známá jako „Knínský smír“, o opětovném připojení Moravy k Čechám v nedílný celek. Tato smlouva byla výsledkem mírového jednání mezi českým knížetem Bedřichem Pražským a moravským markrabětem Konrádem Otou Znojemským. V letech 1218 a 1219 tu přebýval Přemysl Otakar I., r. 1341 Jan Lucemburský. Největšího rozkvětu se Nový Knín díky těžbě zlata dočkal v 16. století. Vážnější pokus o obnovu kutání se odehrál v letech 1914 – 1933, za okupace a dále až do poloviny 20. stol. Rozsáhlé stopy po této činnosti jsou dodnes patrné na vrchu Chvojná a při říčce Kocábě. Roku 1776 byla nařízením Marie Terezie   v Novém Kníně založena  první včelařská škola v Čechách.

Historický střed města byl prohlášen městskou památkovou zónou. V ní se nachází  řada kulturních památek - na náměstí Jiřího z Poděbrad kostel sv. Mikuláše, mincovna, radnice a v blízkém okolí budova včelařské školy a štít bývalé koželužny. Obci Starý Knín vévodí bývalý velkostatek Řádu křižovníků s červenou hvězdou s farou a kostel sv. Františka Serafínského, ve kterém  jsou hroby rodu Mitrovických, původních vlastníků Staroknínského panství. Jedním z nejvýznamnějších  z tohoto rodu je Václav Vratislav z Mitrovic, zvaný „Tureček“, autor prvního českého cestopisu.

Chtěl bych touto cestou pozvat širokou veřejnost do historického městečka Nový Knín, které leží v nádherné přírodě v údolí říčky Kocáby obklopené lesy pouhých 40 km od Prahy. Milovníky  historie jistě zaujme  řada  zachovalých staveb v čele s radnicí, „mincovnou" , budovou první včelařské školy v Čechách a  dvěma kostely. V mincovně sídlí pobočka Hornického muzea v Příbrami  - Muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku. Zajímavý je též soubor sedmi bývalých mlýnů na Kocábě a Voznickém potoku.
Po okolí Nového Knína vás provedou dvě naučné stezky se zaměřením na bývalou hornickou činnost spojenou s dobýváním zlata, ale vám ukážou malebné okolí tvořené zvlněnou krajinou s krásnými zákoutími. V létě můžete navštívit letní kino zasazené v přírodním amfiteátru s unikátní atmosférou, kde můžete shlédnout filmy pod širým nebem, nebo zažít koncert skupiny Chinaski, Tři sestry, či vystoupení Partičky.
Okolí Nového Knína je známé jako houbařský ráj, nádherná cesta prochází  podle  toku říčky Kocáby do Štěchovic přes historické trampské osady – včetně kultovní Askalony. Co by kamenem dohodil se nachází významná rekreační oblast Slapská přehradní nádrž se středisky Ždáň, Stará Živohošť, Cholín a Županovice. Za výlet stojí rozhledna na Veselém Vrchu u Mokrska a muzeum Křižovnický špýchar v Prostřední Lhotě.
Unavení turisté jistě ocení  nabídku  restaurací a hospůdek v Novém Kníně a dobré autobusové  spojení s Prahou. Milovníkům  romantiky doporučuji „Vlak na Dobříš“ – nejbližší zastávka je v nedaleké  v Malé Hraštici.
Ať již tedy do Nového Knína přijede za kulturou, výletem, či sportem, najdete si to své v údolí zlatonosné říčky Kocáby a okolních lesnatých kopcích. 
Petr Chmelík, starosta města Nový Knín