V tomto pohoří na pomezí Čech a Saska se zrodily mnohé významné vynálezy a inovace související s těžbou a zpracováním rud, které se úspěšně uplatnily v hornických regionech po celém světě. Krušné hory se už v 16. století staly kolébkou báňských věd a místem, kde přišel na svět slavný tolar, předchůdce amerického dolaru. Byly doby, kdy se v Krušných horách těžilo nejvíce stříbra, cínu nebo uranu na světě. Krušnohorská krajina se stovkami montánních památek v nadzemí i podzemí svědčí o všech známých způsobech dobývání a úpravy rud od pozdního středověku do nedávné minulosti. Jde tak o výjimečný přeshraniční region formovaný hornickou činností od 12. do 20. století, který je jedinečný i ve světovém kontextu.

V Krušných horách můžete na řadě míst sestoupit do podzemí a v prohlídkových důlních dílech obdivovat úzké chodby nebo naopak ohromné prostory, které zde zanechali horníci desítek minulých generací. Jsou zde ale i četné povrchové důlní areály s dochovanými technologiemi z dřívějších staletí a nesčetné památky, které si můžete prohlédnout přímo v krajině protkané desítkami naučných stezek a značených turistických cest a cyklotras. Pro region jsou typická i starobylá horní města, která vznikla v souvislosti s hornictvím a která i prostřednictvím mnohých muzeí dokládají slavnou minulost Krušných hor.

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří tvoří celkem 22 součástí, z nichž pět se nachází v české a sedmnáct v saské části Krušných hor. Dohromady zahrnují více než 500 památek souvisejících s těžbou rud od 12. do 20. století. To už je co objevovat!

Součásti památky světového dědictví v českém Krušnohoří

· Hornická krajina Jáchymov
· Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná
· Rudá věž smrti v Ostrově
· Hornická krajina Mědník
· Hornická krajina Krupka

Prohlídková důlní díla v českém Krušnohoří

· Důl Mauritius na Hřebečné (národní kulturní památka)
· Štola Johannes na Zlatém Kopci u Božího Daru (kulturní památka)
· Štola č. 1 v Jáchymově
· Štola Panny Marie Pomocné na Mědníku (kulturní památka)
· Důl Lehnschafter v Mikulově (kulturní památka)
· Štola Starý Martin v Krupce (kulturní památka)

Karlovarský kraj
Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary