Tento úsek na komunikaci I/20 označil Portál nehod za druhý nejnebezpečnější v kraji. Nejčastějším důvodem kolizí byla vysoká rychlost a nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky.

Obec Chválenice již před 2 až 3 lety jednala se zástupci ŘSD ČR, správa Plzeň (dále jen ŘSD) o problematice vysoké nehodovosti v předmětném úseku. ŘSD v této návaznosti nechalo přeměřit kvalitu povrchu včetně protiskluzových vlastností vozovky. „Toto měření prý vyšlo dobře. Následně se v daném úseku dělala nějaká studie, kdy by se místo zatáčky osadilo větším počtem směrových desek a v rámci studie se uvažovalo i o stále častěji používaném červeném protiskluzovém nástřiku. Nicméně mi není známo, z jakého důvodu to nebylo realizováno,“ uvádí k rizikovému úseku starosta Chválenic Pavel Kvídera.

V loňském roce podle svých slov vznesl opětovně na ŘSD při jiném jednání dotaz na tento problém, na který poukazoval i jeden z policistů krajské policie. „Snad následně na to proběhlo opětovné měření protismykových vlastností asfaltu, což je ale jen má domněnka. A při mém posledním dotazu v letošním roce mi bylo řečeno, že je připravena investice na povrchovou úpravu asfaltu – hrubý nástřik, který má vlastnosti přilnavosti ještě vylepšit,“ doplnil starosta. Pavel Kvídera si je však jistý, že definitivní tečkou za tímto problematickým úsekem udělá až obchvat obce Losiné a Chválenic.

Krajská policejní mluvčí Pavla Burešová uvedla, že policisté sledují dopravní nehody hlavně z hlediska následků na životě a zdraví lidí. „V prvé řadě si všímáme dopravních nehod s fatálními následky, se smrtí, nebo vážnými zraněními. V tomto ohledu nemůžeme hovořit na území Plzeňského kraje o žádném místě, které by z tohoto hlediska bylo nějakým významným způsobem rizikové,“ informovala Burešová s tím, že tři zmíněná místa policie registruje. „Jsou to sice místa se zvýšenou dopravní nehodovostí, ale zejména ve vztahu k hmotné škodě,“ poznamenala.
Doplnila, že na úseku mezi Losinou a Chválenicemi se nachází mnoho zatáček a policie momentálně spolupracuje se správcem silnice ŘSD na úpravě komunikace. „V dohledné době nebo v určitém časovém horizontu se tam úpravy zvažují,“ informovala.

Oproti tomu, Portál nehod sleduje všechno riziková místa podle četnosti dopravních nehod se stejnou nebo podobnou příčinou. To pomáhá zaměřit se i na místa, kde vznikají značné hmotné škody, odhalit pravděpodobnou příčinu a předejít tak potenciálnímu riziku fatálnějších následků.

 Nejrizikovější místo v kraji z hlediska nehodovosti je úsek mezi Losinou a Chválenicemi na Plzeňsku.

Rizikové místo najdete zde.

Zdroj: Zadavatel inzerce