Rizikové místo naleznete zde.

Silnici I. třídy číslo 45 spravuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Vedoucí zdejšího provozního úseku ŘSD Michaela Slezáková uvedla, že zde byla provedena aplikace bezpečnostních protismykových úprav ve směrových obloucích, které jsou rizikové z pohledu bezpečnosti silničního provozu. „V roce 2021 pak dále plánujeme provést opravu krytu komunikace I/45 v úseku Nové Heřminovy (konec obce) – Zátor (začátek obce).“

Silnice od Krnova přes BruntálSilnice od Krnova přes BruntálZdroj: Zadavatel inzerce

V úseku silnice I/45 mezi Bruntálem a Krnovem jsou připravovány následující stavby s cílem převést dopravu mezi zastavěná sídla a zlepšení kvality a bezpečnosti silniční dopravy. Konkrétně se jedná o stavbu silnice I/45 Krnov – západní obchvat (více informací na infoletak_s45-krnov-zapadni-obchvat.pdf (rsd.cz) I/45 Krnov – západní obchvat - Mapová aplikace (rsd.cz) ) s termínem uvedení do provozu v roce 2028 a silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa (více informací na infoletak-s45-nove-herminovy-zator.pdf (rsd.cz) I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa - Mapová aplikace (rsd.cz) ) se stejným datem uvedení do provozu. ŘSD připravuje ještě stavbu silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor, II. etapa. V současné době však nejsou stanoveny termíny zprovoznění této stavby.

Chraňte sebe i své blízké. Podívejte se na www.portalnehod.cz, kde najdete místa, kterým je lépe se vyhnout, nebo dbát zvýšené opatrnosti. 

GPS: 50.03520587, 17.56425883

 Zdroj: Zadavatel inzerce