Již tehdy významný český literát a zeměpisec ve svém díle „Rozmanitosti z historie Království čes­kého“ popsal krásy a jedinečnost našeho kraje a je na nás, abychom toto bohatství rozvíjeli a šetrně užívali.

Druhá světová válka a její důsledky přinesly kyselkám v západních Čechách velkou osudovou změnu. Lidé, kteří o vývěry dlouhá léta pečovali, využívali je a také byli zvyklí na jejich typickou chuť, přišli díky dějinným událostem o své domovy a s nimi odešly i jejich znalosti krajiny. Nově příchozí obyvatelé, často ze vzdálených končin, neznali toto bohatství kraje a díky rychlému nástupu kolektivizace byl přerušen i běžný život rolníků, kteří se kyselkami osvěžovali při polních pracích. Známé zůstaly jen prameny, které byly blízko sídel a lehce dostupné. Další byly známé jen pár jedincům, většinou myslivcům, lesníkům a chalupářům.

Cílem projektu Kraj živých vod je především vyhledání, dokumentace a realizace obnovy minerálních pramenů a jejich okolí na území místní akční skupiny Kraj živých vod (MAS). Nedílnou součástí je instalace mobiliáře pro zpříjemnění pobytu návštěvníků.

mobiliář pro návštěvníkyZdroj: Karlovarský kraj

MAS Kraj živých vod se zaměřuje především na komunitní projekty, spolupráci jednotlivých aktérů v území, pomoc při zajištění financování rozmanitých aktivit v jednotlivých obcích a vytváření zázemí pro návštěvníky regionu.

Každoročně je jedna upravená lokalita představena veřejnosti během Dne živých vod. Tato celodenní akce pro širokou veřejnost probíhá ve spolupráci s jednotlivými obcemi a neziskovými organizacemi. Za uplynulých 15 let se jednalo o několik minerálních pramenů, ale také nově vysazené aleje v Otročíně a Bochově, naučnou stezku Zlatý vrch v Bečově, naučnou stezku na Umíři v přírodním parku Manětínská nebo Barochovu studánku v Pramenech.

Otročínské alejeZdroj: Karlovarský kraj

Další činností spolku je realizace vzdělávacích programů pro návštěvníky, místní obyvatele a především pro děti. Byla vytvořena regionální vlastivěda pro místní základní školy a jsou pořádány exkurze a experiměntální výlety za krásami Slavkovského lesa a památkami regionu. V této oblasti MAS Kraj živých vod velmi úzce spolupracuje s Hroznatovou akademií v klášteře Teplá a Bečovskou botanickou zahradou.

výlety s děti za minerálkami Slavkovského lesaZdroj: Karlovarský kraj 

Každoročně je také pořádána celá řada příměstských táborů. Výtvarné i přírodovědné v botanické zahradě, rukodělné v keramické dílně v Úterý, výtvarné a historické v klášteře v Teplé, jezdecký tábor ve Stanovicích a také tábory v kaolinovém dole v Nevřeni.

příměstský tábor MAS KŽV v BečověZdroj: Karlovarský kraj

MAS Kraj živých vod má také svůj vlastní grantový program Dr. Živoda, ve kterém finančně podporuje drobné, ale velmi významné akce v jednotlivých obcích. Díky těmto drobným prostředkům pomáháme s obnovou kostela v Přilezech, organizací mistrovských varhanních kurzů v Úterý, údržbou lokality Umíř s bivakovacím místem a naučnou stezkou, obnovou Bečovské botanické zahrady a mnoha dalšími.

naučná stezka a bivakovací místo na UmířiZdroj: Karlovarský kraj

Karlovarský kraj
Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary