Bohaté strojní vybavení pochází z 19. století. Původně se v hamru zkujňovalo vysokopecní surové železo, ze kterého se vykovávaly tyčové polotovary. Po rozšíření modernější ocelářské technologie přešel hamr koncem 60. let 19. stol. na výrobu těžkého kovaného nářadí. Ve druhé polovině 20. století byla výroba v hamru i v huti pod ním zastavena. Prostor hamru se stal muzejní expozicí, která slouží jako doklad staré průmyslové výroby. V roce 2010 byl Vodní hamr v Dobřívě prohlášen vládou České republiky za národní kulturní památku, která je majetkem Plzeňského kraje a v současné době ji spravuje  Západočeské muzeum v Plzni.

Zdroj: MgA. Václav Marian, ZČM v Plzni

V květnu roku 2020 byla dokončena obnova technického vybavení vodního hamru, vybudování provozního zázemí a vytvoření doprovodné expozice k dějinám železářské výroby v Dobřívě. Hamr byl v červnu 2020 zpřístupněn veřejnosti ve zkušebním provozu a slavnostně byl otevřen  5. září 2020. Opravy a celkové restaurování strojního vybavení trvaly téměř 3 roky a byly provedeny nákladem více jak 15,5 milionu Kč. Na financování se podílela Evropská unie prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dále pak Plzeňský kraj a Západočeské muzeum v Plzni. Během oprav byly zjištěny zcela nové poznatky, které přispěly k prohloubení znalostí vývoje hamru a historie zpracování železa na Dobřívsku.

Zdroj: MgA. Václav Marian, ZČM v Plzni

A co na vodním hamru Dobřív může návštěvník vidět?  Plně funkční technickou památku z konce 19. století, expozici k dějinám železářství na Podbrdsku a hutnictví v Dobřívě, kovářskou výheň a předváděcí pracoviště kovářů, kovářské práce pod buchary nebo ruční práce na kovadlině. Na hamru je i řada zajímavostí a unikátních předmětů jako například nadhazovací buchar, důmyslně konstruovaná stojanová vrtačka, excentrické nůžky na stříhání silných plátů železa, dřevěný kazetový měch pro vyhřívací pec, čtyři vodní kola, která vše uvádí do pohybu, nebo vantroky (dřevěná koryta na vodu, která slouží jako přívod vody pro vodní kolo).

Probíhají zde komentované prohlídky, workshopy a každoročně Hamernický den, který se bohužel v letošním roce neuskuteční z důvodu epidemiologické situace v České republice. Místo něj je připravena komornější akce – Dny tradičních kovářských technologií, jež se uskuteční v rámci programu festivalu INDUSTRY OPEN a budou se konat za podpory Plzeňského kraje. 

Dobřív u Rokycan
(+420) 378 370 702 - objednávky
(+420) 777 366 391 - správce objektu
hamr@zcm.cz