Pane Wolfe, jste předsedou spolku Via Carolina – Goldene Straße, který Historický park provozuje. Když se ohlédnete za uplynulými 10 lety, na co v souvislosti s Parkem rád vzpomínáte?
Musím určitě vzpomenout spolupráci s přáteli z tachovského spolku Terra Tachovia, především s jeho předsedou Romanem Soukupem. Významně se podílel na myšlence vzniku Historického parku, stali jsme se přáteli a na různých projektech spolupracujeme dodnes.

S jakou představou jste před 10 lety Historický park otevírali a naplnila se?
Řekl bych, že veškerá očekávání byla překonána. Na zelené louce jsme za pomoci evropských dotací a díky desítkám tisíc dobrovolnicky odvedených hodin vybudovali největší přeshraniční středověký archeopark, který je živým příkladem opětovné úzké spolupráce Čechů a Němců po pádu železné opony.

Historický park je největším archeoparkem svého druhu v Čechách a v Německu. V čem spočívá jeho jedinečnost?
Jak jsem již naznačil, spatřuji hlavní jedinečnost ve spolupráci Čechů a Němců na společném projektu. Historický park je vpravdě přeshraniční, česko-německou organizací, jeho zaměstnanci jsou odborníky ve svých oborech z České republiky a Německa. Podařilo se nám dát dohromady tým, který táhne za jeden provaz a aktivně pracuje na realizaci myšlenky dobrého sousedství ve sjednocené Evropě. Máme navíc to štěstí, že naši činnost podporují významné přeshraniční organizace, jako je kupř. Česko-německý fond budoucnosti. Za to bych velmi rád poděkoval.

Znamená to, že ani pouze česky hovořící návštěvník se v Parku neztratí?
Naopak. České publikum je pro nás důležité. Českému návštěvníkovi je umožněno zaplatit vstupné v českých korunách, na prohlídku je zdarma vybaven českým audioprůvodcem. Samozřejmostí je český plánek našeho archeoparku. A v případě nepříznivého počasí lze v rámci vstupného navštívit dvojjazyčnou stálou expozici či posedět v námi provozované restauraci, která nabízí bavorské i české pochutiny.

Historický park je velmi rozsáhlý. Jakou jeho část máte nejraději?
Na to není lehké odpovědět. Park leží na 7 hektarech a nabízí pohled na středověký život od 8. do 14. století. V každém období je něco jedinečného, zajímavého. Celkem lze u nás navštívit více než 30 přesných archeologických rekonstrukcí středověkých usedlostí včetně dřevěného obranného hrádku typu motte či kostela. Vše je navíc obklopeno autentickou flórou a faunou daného období. Kdybych však měl přece jen vybrat, zřejmě bych zmínil stavbu dvorce Karla IV., která na území Parku právě probíhá. To je opravdu jedinečná podívaná – kamenný hrádek budovaný středověkými stavebními postupy bez užití současné techniky. Ojedinělá příležitost sledovat kompletní středověkou výstavbu v přímém přenosu - v tomto rozsahu ji jinde v Německu ani v České republice nenajdete.

Jaké jsou plány do dalších let? Na co se osobně nejvíce těšíte?
V příštích letech chceme intenzivně pracovat na stavbě zmíněného dvorce Karla IV. Máme motivovaný tým českých a německých řemeslníků s patřičným know-how, to je velká výhoda. Osobně se aktuálně těším na stabilizaci současné situace a okamžik, kdy k nám opět budou moci vyrazit čeští návštěvníci. Bez nich původní myšlenka Historického parku žije jen zpola.

Historický park Bärnau-Tachov
Naaber Str. 5b
Bärnau, Horní Falc, Bavorsko
20 km od Tachova
www.historicky-park.cz
otevřeno út-ne 10-18 h

Alfred Wolf, nar. 1961, ženatý, 3 děti. Policejní úředník do září 2017. Od roku 2007 předseda spolku Via Carolina – Goldene Straße e.V. Od září 2017 projektový koordinátor pilotní iniciativy „Místní podniky v okrese Tirschenreuth, nová cesta v rozvoji venkova“.

 Zdroj: Via Carolina e. V.