Všechny historické památky jsou v Železném Brodě od sebe vzdálené doslova pár metrů. Náměstí vévodí historická budova radnice v novorenesančním slohu a budova muzea s roubeným průčelím zvaným Klemencovsko z roku 1792, které je atypickou dominantou města.

Zdroj: Město Železný Brod

V budově muzea se skrývá sklářská expozce, která představuje historii sklářské výroby na Železnobrodsku a galerii světově proslulých výtvarníků Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského. Na náměstí je i soukromé muzeum a galerie firmy Detesk, s.r.o., kde se můžete pokochat historickými hutními figurkami z bývalého ŽBS a mnoha krátkodobými výstavami regionálních umělců.

Zdroj: Město Železný Brod

Lákavá bude jistě i prohlídka soukromého Minimuzea patriotky Železného Brodu Aleny Kortánové skýtající cca 80 exponátů skleněných betlémů. Vystavené betlémy jsou vyrobeny různou sklářskou technikou – figurkové, korálkové, malované na skle, z dutých trubic, z rytého i z broušeného skla. Dominantu muzea tvoří hutní betlém umístěný do malovaných kulis historického centra města.

Zdroj: Město Železný Brod

Historickým dokladem, že je město úzce spojeno se sklářskou výrobou je i fakt, že zde v roce 1920 byla otevřena první česká sklářská škola. Nenechte si proto ujít pravidelně každé léto velkou prázdninovou výstavu Sklo a Design, při které můžete zavítat i do školní hutě a prohlédnout si sklářskou pec Hedviku.

Zdroj: Město Železný Brod

Jedním z dalších skvostů nedaleko náměstí je památková rezervace Trávníky – jedinečný soubor staveb lidové architektury z přelomu 18.–19. století. Každá z roubených chaloupek nese jméno po původních majitelích (Knopovsko, Jechovsko…) a jejich prohlídku vám umožní značený okruh v délce cca 1 km.

Zdroj: Město Železný Brod

Zdroj: Město Železný Brod

Další památkou, kterou rozhodně stojí za to navštívit, je Běliště, kde je od počátku 90. let 20. st. umístěna národopisná expozice muzea. Jedná se o největší a nejkrásnější roubenou stavbu ve městě s nevšední ukázkou Pojizerské lidové architektury. Podle údajů na záklopovém prkně ve štítu domu bylo postaveno roku 1807 tesařským mistrem Janem Šídou z Jesenného pro koželuha Jana Brožka. Pojmenování je ale staršího data než samotný dům a je pravděpodobně odvozeno od bělení prádla. V minulosti byla na místě tohoto domu barvírna a přilehlá zahrada pravděpodobně sloužila k tomuto účelu.

Zdroj: Město Železný Brod

Sportovní nadšenci mohou využít nabídku aktivit v areálu tenisových kurtů či sportovního centra a v letních měsících využít osvěžení ve venkovním bazénu koupaliště. Nově lze také ke sportování využít přímo v centru města nově otevřenou in-line dráhu a venkovní posilovnu. Milovníci vodáctví si jistě přijdou na své při splouvání řeky Jizery na lodičkách.

Zdroj: Město Železný Brod

Zdroj: Město Železný Brod

Jestli stále nevíte, kam se v Železném Brodě vydat jako první zavítejte na Turistické informační centrum, které sídlí přímo na náměstí v budově radnice. Pracovnice TIC vám nejen poradí, ale vybaví vás na cestu i množstvím propagačních materiálů.

Zdroj: Město Železný Brod

Železný Brod lze úplně celý projít i interaktivním způsobem, a to s průvodcem skřítka Střípka. Jeho stopy vás zavedou do celkem 18 objektů. Takže neváhejte a vydejte se po jeho stopách třeba hned… a

Přiďte pobejt!

Zdroj: Město Železný Brod

Kontakt:
Turistické informační centrum Železný Brod
náměstí 3. května 1 (budova radnice "A", přízemí – vpravo)
468 22 Železný Brod
tel. 483 333 999, mob. 778 527 000
e-mail: info@zelbrod.cz