„Za uplynulých dvacet let prošla škola jakousi krystalizací a vyvinula se do své současné podoby. Uplatnitelnost našich absolventů v praxi pro nás však byla důležitá vždy,“ říká ředitel školy, která nadaným studentům otevírá učebny v Ostravě–Hrabůvce už dvacet let a aktuálně nabízí umělecké vzdělání v základním, středním a vyšším odborném stupni, i kurzy pro dospělé. Na jubilejní, dvacátý školní rok, se tady připravovali modernizací mnoha učeben, a v září jej zahájili, mimo jiné, i otevřením atraktivních oborů v rámci nově zřízené vyšší odborné školy.

Umělecké obory se zaměřují na talent i praxi
Rozvíjení talentu i dobré uplatnění v praktickém životě je v AVE ART zásadní. Škola proto klade důraz nejen na náplň výuky jednotlivých oborů, atraktivitu prostředí a technickou vybavenost, ale zejména na propojení s reálným firemním prostředím. „Naši žáci už od třetího ročníku střední školy pracují na zakázkách konkrétních podniků, ale je to tady také o vzorech. V čele oborů stojí profesionálové, často úspěšní podnikatelé, kteří se tím, co vyučují, také úspěšně živí,“ vysvětluje Jaroslav Prokop.

Zdroj: AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o.

Ostravská univerzita realizovala interiér podle návrhu žákyně AVE ART
Ukázkovým příkladem propojení studia na zdejší škole s praktickým životem může být třeba loňská maturitní práce žákyně oboru Interiérový design, která navrhla prostory studentského klubu pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity. „Maturantka svou práci obhajovala na počátku června, a již
v září byl námi navržený interiér realizován, a studenti Lékařské fakulty už prostory reálně využívají. Pro absolventku, jež aktuálně pokračuje ve studiu zaměřeném na design nábytku na vysoké škole, je to úžasná zkušenost i reference,“ uvádí ředitel Prokop.

V Ostravě můžete posedět na lavičkách vytvořených ve školní kovárně
Úspěchy sklízí i studenti dalších zdejších oborů, jako jsou například umělečtí kováři, jejichž díla zdobí třeba městská prostranství. „Práce našich kovářů se v rámci výstavy s názvem Kov ve městě staly v létě součástí města Lipníka nad Bečvou, a díla z letošního Sympozia prostorových forem zaměřeného na městský mobiliář, momentálně najdete před kulturním domem Akord v Ostravě–Zábřehu,“ vysvětluje Prokop. Část z těchto děl se na jaře příštího roku stane součástí veřejného prostoru v Jubilejní kolonii. „Po dohodě s městským obvodem Ostrava-Jih je umístíme v prostranství za Komorním klubem. Další část plastik pak budeme přemisťovat do areálu Kunínského zámku,“ dodává ředitel školy.

lavičkalavičkaZdroj: AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o.

Talentovaní žáci sbírají ceny a jejich práce uvidíte i v běžném životě
AVE ART získává ocenění také v řadě soutěží. Výtvarné práce žáků letos získaly například cenu města Příbora a maturitní práce jedné z absolventek oboru Motion design - krátký film s názvem Jen nuly a jedničky, obdržela mimo jiné čestné uznání na Festivalu animovaného filmu v Poděbradech. Naši grafici jsou zase třeba tvůrci loga, které používá integrovaná škola z Valašských Klobouků a jejich práci už druhým rokem vídají na vánočních obalech s ladovskou tematikou také zákazníci firmy Gurmán.

ředitel umělecké školy AVE ART Jaroslav Prokop s prezidentem Hospodářské komory ČR Vladimírem DlouhýmZdroj: AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o.

Zajímavé ocenění získal v letošním roce i ředitel Jaroslav Prokop osobně. Na návrh Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje obdržel od prezidenta České hospodářské komory stříbrnou Merkurovu medaili za dlouhodobou podporu podnikání. „Hospodářská komora ocenila, že zde za těch dvacet let vznikla poměrně unikátní škola s přesahem i mimo náš kraj. A přestože byla medaile udělena mně, vnímám ji jako ocenění celého týmu přibližně pětatřiceti spolupracovníků za to, že na škole vládne taková atmosféra, jaká je, a že naši studenti mají úspěch v životě i v průběhu studia. Což mimo jiné dokládají právě jejich četná ocenění,“ uzavírá Jaroslav Prokop.

AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o.Hasičská 550/50700 30 Ostrava