Základy hutní výroby byly ve Frýdku – Místku položeny v roce 1833, kdy Těšínská komora začala výstavbu nového hutního podniku v Lískovci u Frýdku – Místku.

Majitelem Těšínské komory, která v té době patřila k největším feudálním doménám v rakouském Slezsku, byl arcivévoda těšínský Karel Ludvík Habsburský, vnuk Marie Terezie. Nový závod byl určen pro zkujňování surového železa a zaměstnával kolem 50 lidí.

V roce 1854 byla dokončena válcovna a byl vyválcován první plech. Za pět let stál v Lískovci největší a nejmoderněji vybavený hutní podnik Těšínské komory.

V roce 1881 byla do Lískovce převedena z Ustroně mostárna, která položila základ novému rozmachu Karlovy hutě. Prováděla stavby železničních mostů, konstrukce budov např. vídeňské radnice, budapešťské sýpky apod.

Zdroj: GO Steel a.s.

V roce 1906 byla Karlova huť přebudována na válcovnu plechu s určením na výrobu tenkých a pozinkovaných plechů.

V roce 1920 nastává další vývojová etapa rozvoje Karlovy hutě. Začalo se s výstavbou speciálních válcoven. Pronikavě se zvýšil podíl mechanizace, snížily se nároky na počet dělníků a do značné míry se odstranila namáhavá fyzická práce valcířů.

Po 2. světové válce průmysl potřeboval pro obnovu hospodářství stále více plochých výrobků. Rostoucí požadavky na plechy z ušlechtilých ocelí, zejména z ocelí nerezavějících, korozivzdorných, kyselinovzdorných a žáruvzdorných, daly podnět k zavedení této nové výroby ve válcovnách. Tak byla v roce 1955 dokončena výstavba mořírny a úpravny nerezavějících plechů.

Léta 1957–1959 zahájila novou etapu výstavby podniku – válcovny pásů za studena, která měla zajistit také vývoj a výrobu orientovaných transformátorových pásů.

Rok 1961 byl rokem dokončení výstavby výrobního zařízení a začátkem výroby orientovaných transformátorových pásů.

K 1.4. 1991 byl státní podnik Válcovny plechu převeden na formu státní akciové společnosti, a dále byla privatizace ukončena v roce 1998, kdy se majoritním vlastníkem akcií stala Nová huť, a.s. Ostrava.

Privatizace mateřské společnosti Nová huť, a.s. firmou LNM holding - dnes ArcelorMittal přinesla podniku stabilizaci a další perspektivy rozvoje. ArcelorMittal Frýdek-Místek se zaměřil na rozvoj výroby orientovaných plechů pro elektrotechniku a v letech 2007-2014 investoval více než 2 mld korun do této technologie.

Dnes je výroba těchto plechů nosným programem firmy a firma se opět zařadila mezi dvanáct firem na světě, které vyrábí tento technologicky náročný sortiment.

V roce 2018 se závod ve Frýdku – Místku oddělil od mateřské firmy ArcelorMittal Ostrava a.s., přejmenoval se na GO Steel Frýdek Místek a.s. a 100% akcionářem firmy se stala polská kapitálová skupina Stalprodukt S.A. Bochnia – který je také výrobce orientovaných plechů pro elektrotechniku.

Spojením se silným partnerem závod ve Frýdku – Místku dostal další perspektivu rozvoje v globálním světě a pokračuje ve svém rozvoji.

Aktuálně firma funguje jako akciová společnost GO Steel a.s., kde 100 % akcií vlastní již zmíněná polská kapitálová skupina Stalprodukt S.A. Hlavním předmětem podnikání je hutní výroba, respektive výroba pásu a pásky z anizotropních transformátorových ocelí, dynamo ocelí, dále pak společnost vyrábí plechy, pásy a pásky z oceli za studena válcované pro mírný až velmi hluboký tah, plechy, pásy a pásky z konstrukčních ocelí a vysokouhlíkových ocelí válcovaných za studena, dělené mořené plechy a deformačně zpevněnou vázací pásku. Za klíčovou lze považovat především výrobu plechů a pásů pro elektrotechniku – tedy plechů s elektromagnetickými vlastnostmi z anizotropních transformátorových ocelí.

Zdroj: GO Steel a.s.

Cílovými zákazníky společnosti jsou především společnosti, které transformátorové oceli dále zpracovávají ve strojírenském, automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Většina obchodů je uskutečňována na území Evropy – především v Polsku, České republice, Itálii, Slovensku, Německu a Francii, nicméně se malé procento vyváží také mimo Evropský kontinent – například Maroko, Mexiko, Indie a několik dalších zemí. 

Společnosti se dlouhodobě daří prodávat prakticky 100 % své výrobní kapacity, udržovat si své postavení na trhu a dlouholetou spolupráci s klíčovými zákazníky.