Jaké momenty byste ve 20 leté historii DSV vyzdvihnul? Vybrat pár výjimečných momentů ve 20 leté historii je někdy obtížné. Zastávám však názor, že zážitek musí být vždy hluboký a je jedno zda je pozitivní či negativní. Můžu tedy vzpomenout na náš první vyhraný tendr, kdy jsme byli malou společností o cca 30 lidech nebo také mohu vzpomenout na situaci po koupi silniční divize AWT Čechofracht, kdy se nám při spojení „zacyklil“ náš transportní systém a museli jsem dočasně přejít na manuální řešení. Všechny tyto události nás však vždy posouvaly vpřed.

Jak se trh změnil za poslední dvě desítky let? Které jsou ty nejmarkantnější aspekty, které byste vyzdvihl? Dopravní trh se významně změnil jak po technologické, legislativní, tak i pracovně lidské stránce. Při zakládání firmy nebyla ještě Česká republika členem Evropské unie, takže bych musel zavzpomínat na „dřevní“ logistické doby, kdy celní proces byl běžnou součástí dopravy do zahraničí a na druhé straně byl internet ještě skrze vytáčené telefonní linky a padal v nejméně vhodnou dobu. Mobilní telefony ještě nebyly tak běžnou záležitostí jako dnes, a tak „lovení“ řidičů v zahraničí, abychom jim předali instrukce k nakládce by vydalo na samostatnou knihu.  Pro dnešní generaci Z je toto něco nepředstavitelného. Tím chci říci, že to není jen o změnách technologií. Prostě vše se dramaticky mění a vyvíjí.

Zdroj: Asset Media

Pojďme se posunout v čase. Nedávná historie DSV je celkem turbulentní. Před třemi lety došlo ke globální akvizici společnosti UTi, před dvěma lety ke stěhování do nového terminálu v Pavlově u Prahy. Jak tyto změny s odstupem času hodnotíte? Na každou změnu se vždy těším a jsem plný očekávání. Nejinak to bylo i u těch posledních dvou. Zase jsme povyrostli, zase jsme se naučili něco nového, zase se dostavily pocity štěstí i zklamání.

Logistika je obor postavený na lidech

Můžete se podělit o informaci, jakým přístupem se DSV odlišuje od svých konkurentů? Myslím, že navenek se neodlišujeme nijak. Všichni nabízíme téměř totožné produkty. Určitě se všichni snažíme nějak diferenciovat naše produkty, ale jsou to většinou pouze malé rozdíly. Čím se však lišíme určitě, je atmosféra uvnitř firmy. Ač již patříme k větším logistickým firmám stále se snažíme si uchovat flexibilitu a komunikativnost menší společnosti. Logistika je totiž obor postavený na lidech a naši zaměstnanci jsou naší největší hodnotou.

Zdroj: Asset Media 

Po každé fúzi máte pocit, že pracujete v úplně nové firmě

Logistika a doprava je hodně stresující obor, kdy je potřeba často udržet nervy na uzdě. Coby zakladatel DSV v České republice, pokud byste mohl vrátit čas, vybral byste jsi stejný obor, stejnou kariérní cestu? Těžká otázka. Začnu oklikou. Jedna z mnoha definic štěstí říká, že je to o překonávání překážek na cestě za nějakým cílem. A tato společnost a možná i logistika sama o sobě vám do cesty klade také množství překážek, že při jejich překonávání jdete plynule z jednoho pocitu štěstí do druhého. V každém případě to naplňuje můj profesní život vysokou měrou. A když si k tomu přidám, že jsme během těch 20 let prošli 4 fúzemi společností, tak máte pocit, že po každé fúzi pracujete v úplně nové firmě. Abych tedy odpověděl na vaši otázku. Baví mně to a neměnil bych. 

Přepravní trh je hodně „přehřátý“ - nedostatečné kapacity, stále přísnější legislativní opatření, nedávná uprchlická krize atd. Jak vidíte situaci vy osobně, jste do budoucna optimista nebo pesimista? Zastávám vždy optimistický postoj a věřím, že vše se v dobré obrátí. Ekonomika si většinou dokáže poradit sama, pokud není deformována vnějšími politickými zásahy. Lze očekávat, že dříve či později zasáhne Evropu krize. Je to cyklický nevyhnutelný fakt. Nevnímám však ekonomickou krizi negativně, ale jako očistný proces, který je z času na čas nutný. 

Zdroj: Asset Media

Zdroj: Asset Media
Nový terminál a centrála DSV v Pavlově u Prahy.

Jak jste již zmínil, letos se v různých celosvětových mediích objevují „zdvižené ukazováčky“ varující před další globální ekonomickou krizí. Jak situaci hodnotíte vy z pohledu generálního ředitele velké logistické společnosti? Jsem přesvědčen o tom, že současná situace na trhu práce dělá vrásky na čele všem ekonomicky podnikajícím subjektům. Není to jen o tom, že je na trhu nedostatek lidí, ale také o tom, že při zvýšené fluktuaci zaměstnanců musíme stále více a více času věnovat zaučování, vzdělávání, potýkáme se růstem vstupních nákladů atd. A když k této situaci přidáme ještě různé vlivy na celosvětové úrovni, jako různé obchodní kvóty či embarga mezi státy nebo BREXIT vzniká skutečně zajímavý zdroj mnoha překážek, kterým musíme čelit.

Děkujeme za rozhovor.

O DSV Česká republika 

Na českém trhu zastupují DSV tři samostatné právní subjekty: DSV Road a.s. (divize silničních přeprav), DSV Air & Sea s.r.o. (divize leteckých a námořních přeprav) a nově od 1. září 2018 DSV Solutions s.r.o. (divize logistiky a skladování).

DSV Road zaměstnává v České republice 300 lidí. V roce 2017 dosáhla obratu přes 1,5 miliardy Kč a přepravila 500 000 zásilek. DSV Air & Sea zaměstnává v České republice 54 lidí a v roce 2017 dosáhla obratu 1,1 miliardy Kč a přepravila 13 600 zásilek.

V České republice patří DSV k největším přepravním společnostem. Firma nabízí komplexní spediční a logistický servis šitý vždy na míru potřeb zákazníků. Nejvyšší kvality přepravních služeb dosahuje díky chytrým řešením a kvalitním IT systémům, které umožňují dokonale shromažďovat informace o veškerých uskladněných a přepravovaných zakázkách