A právě v roce, kdy píšeme letopočet 2023, slaví toto krásné jubileum dvě velké vodárenské společnosti: Severočeská vodárenská společnost a Severočeské vodovody a kanalizace. Společnosti, které se starají o to, aby lidem na severu Čech tekla z kohoutků dobrá a kvalitní pitná voda. O to, aby se do přírody vracela opět voda čistá a krásná.

K jejich vzniku došlo rozdělením tehdejšího státního podniku Severočeské vodovody a kanalizace Teplice podle privatizačního projektu. Dne 1. října roku 1993 vznikla SVS jako společnost vlastnící vodohospodářskou infrastrukturu a SčVK jako provozní společnost.

Po 26 letech se 1. ledna 2019 tyto dvě společnosti opět sešly pod jednou vlastnickou střechou nazvanou skupina Severočeská voda, díky které mohou města a obce obou severočeských krajů plně kontrolovat všechny vodohospodářské činnosti v regionu. Nevznikla však nová, nákladná korporace. Spojily se síly firem, které se znají, jsou vzájemně provázané a působí zde několik desetiletí, a především své práci rozumějí. Korporátní uspořádání se v průběhu let sice měnilo, ale společný cíl se nezměnil: dodávat lidem na severu Čech kvalitní pitnou vody a starat se o to, aby jí i další generace měly vždy dostatek.

V době vzniku, tedy k 1. říjnu 1993, se společnosti staraly o vodárenskou infastrukturu zahrnující 6 974 km vodovodních řadů a 149 061 vodovodních přípojek. Odpadní voda byla odváděna 2 429 km kanalizačních řadů s 81 443 kanalizačními přípojkami.

Majetek, o který společnosti pečují, se od té doby poněkud rozrostl. Vodárenská infrastruktura nyní čítá 9 741 km vodovodních řadů a 219 326 vodovodních přípojek a 4 466 km kanalizačních řadů se 135 744 kanalizačními přípojkami.

Starost a péči vyžadují také starobylé i moderní vodojemy, které pitnou vodu uchovávají a předávají dál do našich domů a bytů. Obě společnosti se starají též o úpravny pitné vody a čistírny odpadních vod – zařízení, kde se voda pod odborným dozorem upravuje a čistí.  Vodárenské společnosti tak zajišťují pro obyvatele našeho regionu tu nejvzácnější tekutinu, která je samou podmínkou života.

Zdroj: SVS