S rostoucí poptávkou po kvalitních zaměstnancích, kterých je nyní v regionu nedostatek, se potýká, tak jako okolní firmy, také ARaymond. „Bojujeme zejména s technickými pozicemi, s nedostatkem uchazečů z učňovských a maturitních technických oborů a absolventů vysokých škol. Snažíme se tomu předcházet mimo jiné tím, že spolupracujeme se studenty již během jejich studia. Nabízíme praxe a stáže, exkurze, představujeme naši společnost a přibližujeme možné uplatnění po ukončení školy. Studentům se věnují jak zkušení kolegové, tak i mladí zaměstnanci, čerství absolventi, kteří mají ke studentům blízko a mohou jim ukázat konkrétní příklady propojení školy a praxe.“ hovoří o práci se studenty personalistka Radka Tomandlová.

 Zdroj: ARaymond

Letos v dubnu se v Jablonci nad Nisou uskutečnil projekt Svazu průmyslu a obchodu -Živá knihovna povolání, kde společnost ARaymond nechyběla. Tento projekt má za cíl ukázat žákům osmých tříd, že technické profese mají svou budoucnost a že v tomto oboru mohou jednou najít zajímavé uplatnění. Žáci tak měli možnost seznámit se s výrobou těchto firem a prohlídnout si jejich výrobky.

Zdroj: ARaymond

Vlastní zaměstnance posouváme dopředu

"Najít nové zaměstnance s požadovanými znalostmi a zkušenostmi, např. se znalostmi CAD systémů, procesu vstřikování plastů nebo seřizování vstřikovacích lisů apod. není jednoduché. Je potřeba přizpůsobit systém zaškolení a dalšího vzdělávání nových i stávajících zaměstnanců". „Jako příklad úspěšného zaškolení mohu uvést jednoho kolegu, který k nám po studiu střední průmyslové školy nastoupil na praxi do oddělení údržby forem. Po osmi měsících přešel do oddělení vývoje a zúčastnil se dalších odborných školení. Nyní již začíná kreslit první  plastové díly. V loňském roce jsme přijali 3 nové kolegy na pozici Seřizovač – Trainee s cílem přeřadit je po absolvování trainee programu na pozici seřizovač. Ze třech přijatých absolvovali program úspěšně dva.“, hodnotí systém zaškolování Radka Tomandlová. 

Zdroj: ARaymond

 V ARaymondu se zapojili do projektu Do práce na kole“. Jezdí do práce na kole nebo chodí pěšky a podporují tak lepší životní prostředí.

Zdroj: ARaymond