Od jara letošního roku má Agronea Polička nové majitele. Úspěšný zemědělec Libor Šváb, který vybudoval Farmu Pohledy na Svitavsku, se spojil s významným investorem Jaromírem Tesařem a nyní pracují na tom, aby ze zemědělské společnosti udělali moderní zemědělský podnik a navázali na úspěšné podnikání této společnosti především v oblasti specializace na chov skotu. Agronea se orientuje na kombinovaný model zemědělství – tedy rostlinnou a živočišnou výrobu. Nyní hospodaří na více než 3000 hektarech zemědělské půdy, v celkem 9 katastrálních územích.  Od července skupinu rozšířilo AGRO družstvo Sebranice, kde byly od družstevníků vykoupeny a zaplaceny jejich podíly.

Zdroj: Zadavatel

„V žádném případě nám nejde o likvidaci, přeprodej nebo změnu povahy podnikání těchto firem, je tomu přesně naopak, chceme je rozvíjet,“ vysvětluje Libor Šváb. „Už nyní jsme v Poličce i v Sebranicích investovali například do nákupu nových zemědělských strojů na obdělávání půdy, právě starší technika byla překážkou dalšího rozvoje,“ doplňuje Libor Šváb. Tento a příští rok budou jen v Poličce  investovat 30 milionů korun do strojového vybavení a dalších 50 milionů korun do dostavby dvou stájí. Ve středisku Pomezí zahájí výstavbu nové odchovny mladého dobytka a porodnu krav pro 160 kusů a novou stáj pro výkrm býků s kapacitou 200 kusů.

Zdroj: Zadavatel

Noví majitelé chtějí totiž navázat na dlouhodobou specializaci poličské firmy v oblasti chovu skotu. Společnost Agronea nyní chová 700 dojnic a ročně vykrmuje 400 býků. V obou výrobách dosahuje špičkových výsledků, samozřejmě i díky profesionalitě jejích zaměstnanců – těch nyní zaměstnává necelých 80. Postupně by se toto číslo mělo navyšovat, a to především o obsluhu nových strojů, které jsou vybavené moderní špičkovou technologií. Dalším z cílů je i posílení ekologického zemědělství, především na pozemcích ve vyšší nadmořské výšce.

Středisko Agronea Polička v Pomezí se dočká nových investicZdroj: Zadavatel

Cílem aktivit nových majitelů je zformovat na Svitavsku moderní, silnou a stabilní zemědělskou skupinu. Jako každý jiný úspěšný podnikatel hledají i oni vhodné investiční příležitosti, které povedou k dalšímu růstu a k efektivnímu využití nových moderních technologií. Takovou investiční příležitost mohou představovat i majetkové účasti v dalších podnikatelských subjektech. Je zcela legitimní obracet se na stávající držitele takovýchto účastí s nabídkou na jejich odkoupení.  V současné době takto oslovují členy Zemědělského družstva Dolní Újezd a nabízejí jim odkup jejich podílů. Nabízené podmínky plně zohledňují hodnotu členských podílů a jsou pro stávající členy družstva výhodné.