Akcionáři SVS na valné hromadě odsouhlasili nový model fungování vodárenství v severočeském regionu. O čem vlastně rozhodovali?

 Akcionáři SVS na valné hromadě svými hlasy potvrdili naše společné pětileté úsilí, jímž bylo dostat vodu a s ní spojené provozování v severočeském regionu zpět pod plnou kontrolu měst a obcí. Díky tomu, že se nový model podařilo odsouhlasit, se společnost SVS stane od 1. ledna 2019 stoprocentním vlastníkem provozní společnosti SčVK a vodárenství na severu Čech začne fungovat v systému takzvaného vlastnického modelu se servisním prvkem.

 V čem přesně tato transformace spočívá?

 V praxi to znamená, že dojde k vnitřní restrukturalizaci a servisní služby se ze společnosti SčVK vyčlení do nové servisní firmy Severočeská servisní a. s. (SčS). Ve vodárenském systému tak bude nově fungovat skupina tří společností: SVS – vlastníka vodohospodářského majetku a vlastníka provozovatele; SčVK – provozovatele ve stoprocentním vlastnictví SVS; SčS – servisní společnosti, v níž bude mít SVS skrze SčVK ovládající majoritní podíl 75 %. Podíl 25 % bude dle dohody nabídnut k odkupu společnosti Veolia.

 Co bude mít nová servisní společnost na starosti?

 Nová servisní společnost bude vykonávat především podpůrné činnosti spojené s haváriemi a operativou v terénu, jako je například podpora při kontrole, údržbě či správě vodovodů a kanalizací. SVS bude mít nad SčS plnou kontrolu.

 Jakou roli zde bude hrát společnost Veolia?

 Veolia bude servisní společnost manažersky řídit a ponese plnou odpovědnost za její fungování i výsledky. Bude mít podíl v SčS pouze na dobu určitou, a to do roku 2030. Veolia bude tedy v nové struktuře figurovat pouze na úrovni servisní a zároveň jen s minoritním podílem 25 %.

 Projekt „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“ zvolili začátkem dubna členové prestižního Klubu finančních ředitelů (CFO Club) finančním projektem 2017. Schválili akcionáři nový model jednoznačně, nebo byl výsledek hlasování těsný?

 Ano, nový model schválili zástupci měst a obcí jednoznačně. Důležitého hlasování se zúčastnilo 157 akcionářů, kteří představují 74,36 % základního kapitálu společnosti. Pro takzvaný vlastnický model se servisním prvkem hlasovalo celkem 146 měst a obcí ze 157 přítomných. Jen pět akcionářů (2,1 %) bylo proti, pět měst a obcí (0,19 %) se zdrželo hlasování.

 Jaký bude mít nový model dopad na obyvatele v regionu? Dojde například ke zdražení vodného a stočného?

 Na obyvatele to žádný negativní dopad mít nebude. Díky tomuto kroku budou mít města a obce stoprocentní kontrolu nad výběrem vodného a stočného. Získají tak prostřednictvím SVS plnou kontrolu nad veškerými finančními toky. Podstatné je, že se veškeré změny odehrají bez nutnosti zvyšovat cenu vodného a stočného a že zůstanou zachována všechna pracovní místa.

Zdroj: SVS