Vyčleněná částka na tento program je celkem 2 mil. Kč.

Podpora je poskytována fyzickým osobám, vlastníkům a spoluvlastníkům rodinných domů na území Plzeňského kraje, kteří mají nainstalovaný kotel na pevná paliva 3., 4. nebo 5. emisní třídy.

Pokud jste majitelem rodinného domu na území Plzeňského kraje a plánujete instalaci akumulační nádrže ke kotli na pevná paliva, a to na ruční i automatické přikládání? Máte možnost získat dotaci na akumulační nádrž s maximální výší dotace až 30 000 Kč. Akumulační nádrž je vyžadována o min. objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle. Uznatelné náklady na pořízení nádrže je možné zařadit už od 1. ledna 2021. Připojením akumulační nádrže o min. objemu 55 l/kW dojde k úspoře paliva a dosažení vyššího tepelného komfortu, nižších nákladů na energii, a dále nižších nákladů na obsluhu.

Příjem žádostí byl spuštěn 1. března 2022 a bude končit 30. 9. 2022 nebo při vyčerpání alokované částky 2 mil. Kč. Podporu na dodatečnou instalaci akumulační nádrže u kotlů nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti zdroj podpořen z jiného dotačního programu.

Jak podat žádost

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace, kterou naleznete na webových stránkách Plzeňského kraje ZDE. Elektronickým podáním získáte pořadové číslo a následně nejpozději do 10 pracovních dnů doručíte podepsanou písemnou žádost se všemi náležitostmi a přílohami na Krajský úřad Plzeňského kraje.

Na Plzeňském krajském úřadě můžete kontaktovat se žádostí o informace k dotaci nebo pro případnou pomoc s podáním žádosti telefonicky, emailem nebo osobně na níže uvedené kontaktní osoby:

Mgr. Lenka Platzová
e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz
tel.: 377 195 485
Ing. Eva Platzová
e-mail: eva.platzova@plzensky-kraj.cz
tel.: 377 195 689