Profesí je Hana Maierová historička – na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy Praha vystudovala obor archivnictví-dějepis. Více než dvě desetiletí pracovala jako historička v Muzeu Českého ráje v Turnově, do komunální politiky vstoupila už v roce 1994 jako členka rady města. Na dvě volební období se pak stala místostarostkou Turnova a ve městě měla na starosti cestovní ruch, kulturu, památkovou péči a školství. Šest let pracovala jako starostka. Ze starostovské kanceláře odešla před čtyřmi lety do krajského zastupitelstva, byla zvolena náměstkyní hejtmana pro cestovní ruch, památkovou péči a kulturu, a tak se vlastně vrátila k problematice, které se věnovala již jako místostarostka.
Dnes přiznává, že opustit starostovský post nebylo jednoduché, nicméně klady práce „na kraji" stesk po Turnově vyrovnaly:
„Při své práci jsem se setkala se spoustou zajímavých lidí, převzala jsem záštity nad mnoha kulturními akcemi. Měla jsem to štěstí, že jsem byla při rekonstrukci budovy libereckých lázní na Oblastní galerii, kde kraj městu Liberec přispěl na rekonstrukci 55,6 mil. A dalších 22 mil. investoval do interiéru. A mohla bych dlouze pokračovat, je toho za dobu mého působení na kraji mnoho," vypočítává náměstkyně. „Mám na odboru skvělý tým lidí, za jejich vysoce kvalitní práci a obětavost jim velmi děkuji."

Bolesti Semilska a Turnovska

Hana Maierová v nadcházejících krajských volbách kandiduje za území Semilska a Turnovska. Některé problémy jsou pro oba regiony shodné, nicméně každá oblast má svá specifika. Zatímco na Semilsku je potřeba vzhledem k vyšší nezaměstnanosti prioritně zajistit dobrou dopravní obslužnost, tak na Turnovsku je hlavním tématem trasování komunikace I/35.
„Kraj v tomto případě sehrál a ještě musí sehrát důležitou úlohu v komunikaci s občany, ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic tak, aby výstavba byla zahájena v dohledné době. Obchvat Turnova směrem na Semily by bylo možné vyřešit daleko dříve, pomohlo by to Turnovu i dopravnímu napojení Semilska," přemýšlí o řešeních politička Maierová.
V popředí zájmu občanů je i další problematický okruh, zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že turnovské městské nemocnici prospělo spojení s libereckou, je podle Hany Maierové v zájmu kraje, aby spolu našly vzájemnou řeč při spolupráci i nemocnice v Semilech a Jilemnici
V uplynulém volebním období byla značná péče věnována stavu školních budov a tomu, aby i v menších městech byly zachovány střední školy. „Zatím to funguje a je to důležité," kladně hodnotí situaci politička s tím, že střední školství je pro zachování kvality života ve městech potřebné. „V Turnově se zabýváme otázkou budoucího rozvoje obchodní akademie a hotelové školy

Srdeční záležitost

„Nejbližší mi je můj rezort, a to je oblast cestovního ruchu, kultury a památek," odpovídá Hana Maierová na dotaz, čím by se v případě volebního úspěchu chtěla zabývat. „Pro hospodářsky slabší oblasti by významným zaměstnavatelem mohl být cestovní ruch, který v současné době dává práci přibližně 40 tisícům obyvatelů Libereckého kraje.
Dalším tématem, o které se velmi zajímá, je pokračování budování Greenway Jizera – už první úsek přinesl velký rozvoj služeb v cestovním ruchu, kolem trasy vyrostly nové ubytovací kapacity, půjčovny a restaurace.
„Byla bych ráda, aby byly co nejdříve zprovozněny další úseky. Na Turnovsku je také mou prioritou dokončení projektu horolezecké expozice v Muzeu Českého ráje," vypočítává Hana Maierová.
V roce 2016 začal Liberecký kraj více finančně podporovat oblast péče o památky. Názorným příkladem může být podpora rekonstrukce historického mostu v Bystré nad Jizerou, spolufinancování obnovy hotelu a vysílače Ještěd a v neposlední řadě i více než dvojnásobné navýšení dotačního fondu
Dnes už může zkušená politička srovnávat práci na městě i na kraji: „Samospráva na místní úrovni vás naučí všem procesům – diskuzím, vyjednávání, dnes a denně tam chodíte s kůží na trh. Jako starostka jsem viděla hlavně problémy své obce, naopak jako krajská zastupitelka musím řešit širší témata týkající se měst a obcí, o jejichž problémy jsem se předtím nemusela zajímat," říká Hana Maierová. „Doufám, že zkušenosti z obou pozic budu moci nadále zúročit."

PhDr. Hana Maierová, 62 let
Profesí historička-archivářka
Od roku 1994 členka rady města Turnova, od roku 1999 dvě volební období místostarostka Turnova
2006–2012 starostka Turnova
2012 za SLK zvolena do krajského zastupitelstva, je statutární náměstkyní hejtmana pověřená řízením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury.
Vdaná, dvě dcery, tři vnoučata.
Ráda poslouchá klasickou hudbu, čte knihy (hlavně detektivky, historická témata), věnuje se nikdy nekončící péči o památkově chráněnou chalupu a zahradu.