Zavítali jsme do Alžbětiných lázní, lázní, které jsou posledním městským komplexním lázeňským provozem v Karlových Varech.
Pojďme se o nich dozvědět více od předsedy představenstva Alžbětiných lázní, Ing. Václava Benedikta.

Dobrý den, pane Benedikte, začnu rozhovor možná z jiného konce. Nešlo si nevšimnout informací o tom, že se budou lázně prodávat a město si je neponechá? Jak to tedy je, budou lázně nadále lázněmi městskými?

Přeji Vám krásný den a vůbec se Vaší otázce nedivím, nicméně Alžbětiny lázně se neprodávají a prodávat se nebudou. Na zářijovém zastupitelstvu města v minulém roce, jsme přijali usnesení o zachování a revitalizaci městských komplexních lázní.

„Máme tu nedozírnou hodnotu, kterou obdivuje celý svět.“

Chceme zabezpečit aplikaci lázeňství a léčivých přírodních zdrojů pro budoucnost a je v našem zájmu, aby růst městského a veřejného sektoru byl v souladu se sektorem podnikatelským.

Dochází v souvislosti s výše uvedeným k nějakým změnám ve vedení lázní?

Ke změně dochází, ale víceméně nevychází z výše uvedeného. Paní doktorka Maulenová držela plně provoz na svých bedrech 11 let. Opouští tuto, původně dočasnou, funkci, ale nadále zůstává jako náš lékařský garant a lázeňská lékařka.
Jako krizový manažer řeším každodenní problémy, stabilizuji provoz a zabraňuji dalším propadům hospodaření, jako předseda představenstva, spolu s kolegy, připravuji cestu resuscitace. V současné situaci nového ředitele nepotřebujeme, nicméně toto rozhodnutí není na nás, je na vedení města, to je náš hlavní a jediný akcionář.

Všichni víme, že v lázních je poskytována klientům péče o jejich tělo a vlastně i duši. Alžbětiny lázně samotné však mají také své roky a „zdravotní“ problémy, jak se staráte o ně? Plánujete jejich revitalizaci, pokud ano, jak bude probíhat?

Jediná větší rekonstrukce, s vestavbou bazénového komplexu, proběhla v 70. letech, vše ostatní je v Alžbětiných lázních zachováno ve stavu z roku 1906. Objekt byl svým majitelem, městem Karlovy Vary, víceméně udržován ve svém chátrání.
Od minulého vedení jsme „obdrželi“ Alžbětinky v kondici sportovce, kterého nutí běžet třetí maratón po sobě a odmítají mu dát i napít.
Vrátím se k otázce, ano, plánujeme revitalizaci – jak rád uvádím, resuscitaci – Alžbětiných lázní. Celé je to nyní v běhu. V tuto chvíli žádáme radu města, v působnosti valné hromady, o schválení vypsání výběrového řízení na dodavatele aktualizace generelu komplexního využití objektu. To má být základním plánem cesty – „fahr plan“.
Cílíme na možnost úvěru města na celkovou opravu, nebo na státní rezervy v podpoře Karlovarským krajem. Žádáme o možnost zapojení se do V. výzvy MPO, úspora energie, s projektem výměny všech oken a dveří na objektu. Na další rok plánujeme rekonstrukci střešního pláště. Máme toho před sebou hodně.
   Zdroj: Asset Media

Co dalšího se připravuje?

Kromě toho hlavního, tedy záchrany objektu a provozu, připravuji v rámci strategie „Snadná cesta do lázní“ celkem ambiciózní vizi. Tou je propojení obyvatel regionu s lázeňstvím a přispění možnému rozvoji.
Základem je informovat a působit již na naše děti, aby mohly pocítit, že jejich město je zcela výjimečným na celém světě.
Dále chci maximálně cílit na preventivní účinky lázeňské péče, a to zejména u jednostranně zatížených pracujících, lidí s velkým vypětím a stresem, které nám dnešní doba přináší.

„Předcházejme civilizačním chorobám, nečekejme na kolaps či zranění.“

Připravujeme opravu vstupní haly, systémů vytápění, konečně kontinuální provoz využívání geotermální energie pro ohřev TUV. Zavádíme nový systém řízení provozu, připravujeme se na novou vlnu EET. Připravujeme dílčí opravy na bazénovém komplexu před létem na období delší odstávky.
A při tom všem nepřestáváme myslet na náš personál. Oni jsou tou živou energií našich lázní, profesionálové se srdcem na pravém místě. Takový kolektiv jsem ještě nikde nezažil. Jsou doopravdy jako živý organismus.

Co byste vzkázal klientům, kteří mají v plánu využít služeb lázní nejenom v roce 2020?

Poskytujeme na 60 druhů lázeňských procedur, využívajících zejména vřídelní vodu, přírodní rašelinu a mnoho i moderních technik a vybavení. V lázních nechybí krytý rehabilitační plavecký bazén, sauna, pára, whirpool a solárium. A je třeba znovu zdůraznit, že nejenom procedury dělají lázně lázněmi, neméně důležitým je, již zmíněný, personál, který se o naše klienty stará.
Co chci však našim klientům vzkázat především?

„Nekončíme, pokračujeme, lázně pro vás modernizujeme a těšíme se na vás.“

Děkuji Vám za příjemný rozhovor a „Alžbětinkám“ přeji brzké uzdravení.