Finální analýza byla připravena a zpracována konsorciem Kreatus sp. z o.o. a Wolański sp. z o.o. Výstupy projektu byly prezentovány na závěrečné konferenci dne 19. 4. 2018 v KaSS „Střelnice“ v Českém Těšíně, které se zúčastnilo celkem 100 osob z obou partnerských měst.

Zdroj: Město Český Těšín
Závěrečná konference k projektu „Analýza možnosti obnovení tramvaje jako turistické atrakce Cieszyna a Českého Těšína“ dne 19.04.2018 v KaSS „Střelnice“ v Českém Těšíně (vlevo mgr Ryszard Macura – starosta města Cieszyn, Ing. Vít Slováček – starosta města Český Těšín)

V průběhu analýzy byly porovnávány finanční, funkční, technické a legislativně právní aspekty, dále byly navrženy varianty tras a jejich alternativní řešení. Při zpracování jednotlivých částí analýzy byly zohledněny výstupy z anketního průzkumu, týkajícího se očekávání a preferencí respondentů – turistů a návštěvníků měst Cieszyna a Českého Těšína. 

Zpracovaná analýza navrhla 3 varianty řešení:

 1. Připomínka tramvaje
 2. Klasická tramvaj
 3. Alternativní tramvaj

 Zdroj: Město Český Těšín

Z důvodu vysoké nákladnosti a rizika 2. a 3. varianty se přistoupilo k podrobnějšímu zpracování 1. varianty s příhraničním turistickým produktem, který by spočíval: 

 1. ve zhotovení dvou věrných replik těšínských tramvají Ringhoffer, upravených
  k provozování stylové kavárny nebo turistické informační kanceláře s umístěním  
  na ulici Zamkowe v Těšíně a v blízkosti vlakového nádraží (u Hotelu Piast) v Českém Těšíně, 
 2. v označení bývalých zastávek a umístění informací o okolních památkách a významných osobnostech města,
 3. ve zhotovení aplikace pro mobilní zařízení, která umožní procházku podél trasy bývalé tratě s použitím prvků rozšířené reality o okolních památkách a významných osobnostech města,
 4. ve vytvoření webu s doplňkovým obsahem včetně aplikace, mapy trasy, praktických a historických informací.

Zdroj: Město Český Těšín

Zpracovaná analýza se stala prvním krokem k případnému návratu historické tramvaje. Definitivní rozhodnutí o budoucnosti bude předmětem jednání obou partnerských měst. Zároveň se budou obě města snažit společně získat na případný projekt finanční prostředky z evropských fondů.

                                                     Zdroj: Město Český Těšín
Logo vzniklé v rámci projektu „Analýza možnosti obnovení tramvaje jako turistice atrakce Cieszyna a Českého Těšína“, autor doc. Mgr. A. Pavel Noga, ArtD. 

Prezentace z konference:
http://www.tesin.cz/wp-content/uploads/2018/04/Cieszyn-prezentacja_PL.pdf
http://www.tesin.cz/wp-content/uploads/2018/04/Cieszyn-prezentacja-CZ.pdf

Další informace k historické tramvaji lze nalézt: http://tramwaje.muzeumcieszyn.pl/index.php?l=cz&a=fotocz

 Zdroj: Město Český Těšín