»      ANO spoluobčanům – otevřené město

Zlepšíme komunikaci a způsob poskytování služeb občanům městskými úředníky
Podpoříme internetové aukce a další moderní nástroje pro městské zakázky
Podpoříme zřízení střediska odborných lékařských služeb
Prosadíme skutečné místní referendum a občanskou iniciativu
Podpoříme bytovou výstavbu, včetně nízkonákladového bydlení
Prosadíme vybudování odpočinkových zón - malé parčíky

 

»      ANO pro ekologii

Zamezíme nárůstu cen za svoz komunálních odpadů
Zajistíme svoz biologického odpadu v přijatelnějších svozových časech
Navrhneme zřízení vzdělávacích kurzů v oblasti ekologie na ZŠ
Podpoříme ve spolupráci s vedením kraje nulovou toleranci pro největší znečišťovatele ovzduší
Prosadíme pořádání kurzů a besed pro veřejnost v oblasti ekologického poradenství – kotlíkové dotace

 

»      ANO podnikatelům a živnostníkům

Podpoříme vyjmutí činností vykonávané městem, které budou efektivněji vykonávat soukromé firmy
Podpoříme pomocí grantů nově začínající podnikatele v jejich aktivitách
Zvýšení počtu pracovních míst na území města
Prezentace firem-podnikatelů z Petřvaldu v PN a na webových stránkách města

»      ANO úctě k seniorům

Podpoříme zřízení senior Taxi
Prosadíme dotaci na svoz odpadů pro seniory v důchodovém věku
Podpoříme doplňkové služby seniorům
Zajistíme podporu prevence kriminality v zaměření na seniory

 

»      ANO šanci mladým

Zasadíme se o výstavbu bytového domu s malometrážními byty
Uděláme vše pro to, aby mladí chtěli v Petřvaldě zůstat a žít
Prosadíme více financí pro okrajové části města
Prosadíme zefektivnění fungování komisí se zapojením mladých lidí

 

»      ANO sportu a kultuře

Navrhneme celkovou změnu koncepce kulturně společenských akcí pořádaných městem Petřvald
Sdružíme hřiště a sportoviště pod městskou správu
Zajistíme efektivní podporu pro malé sportovní a kulturně společenské kluby
Obnovíme tradici kulturních a společenských akcí
Zajistíme volné zpřístupnění sportovišť po celý týden