Kdo se může stát dárcem spermatu a komu pomáhá?

Darované spermie pomohou párům, ve kterých muž nemůže počít dítě z vlastních pohlavních buněk. Důvodem může být malé množství spermií nebo jejich nedostatečná kvalita, například kvůli onkologické léčbě. Darované sperma se využívá i v případech, kdy je muž nositelem závažného genetického onemocnění, které by mohl přenést na potomka.

Dárcem se může stát muž od 18 až 35 let se středoškolským vzděláním, který je zdravý a má BMI v normě. Kromě splnění těchto podmínek však existují i důvody, kvůli kterým se zájemci dárci stát nemohou. Mezi důvody zabraňující darování spermií patří užívání návykových látek, sexuálně přenosné onemocnění či dědičné nebo psychiatrické onemocnění. Dárcovství pohlavních buněk je přísně anonymní. Dárce se tak nemusí ničeho obávat, jeho identita je přísně střežena zákonem. Neopodstatněná je také obava, že by se v budoucnu děti dárce potkaly a vytvořily pár. Tato pravděpodobnost je menší než v běžné populaci. 

Od dotazníku až k darování

Pokud se muž rozhodne, že se chce stát dárcem, čeká ho několik kroků. Prvním z nich je vyplnění on-line dotazníku. Ve třech částech zájemce o darování čekají otázky týkající se jeho zdravotního stavu, vzhledu i zájmů. Poté je potenciální dárce pozván na vstupní konzultaci na kliniku asistované reprodukce. Vše se přitom odehrává v příjemném prostředí a je maximálně diskrétní. Na první návštěvě kliniky je potenciálním dárcům stanoven spermiogram – základní test mužské plodnosti. Pokud jsou výsledky spermiogramu v pořádku, přichází na řadu odběr krve a genetické vyšetření. Kromě informací o počtu a kvalitě spermií se tak zájemci dozví, zda netrpí závažným genetickým onemocněním, které doposud zůstávalo skryto. Vyšetřují se také sexuálně přenosné choroby jako je HIV, žloutenka typu B a C či syfilis.

Pokud jsou výsledky všech testů v normě, může být muž zařazen do programu darování. Na dalších návštěvách ho čeká odběr vzorku spermatu. Ten je z důvodu zajištění kvality nutné provést v odběrové místnosti na klinice. Mezi jednotlivými odběry, kterých může být maximálně deset, je nutné vždy udělat 3 až 5 dní pauzu. Ihned po darování je sperma zamraženo. Pro jeho uchování se používá metoda kryokonzervace. Takto zamrazené – kryokonzervované – spemie se uchovávají v tekutém dusíku při teplotě -196 °C. Sperma může být použito až po uplynutí půlroční zákonné lhůty. Důvodem je vyloučení přítomnosti infekčních onemocnění, u kterých se protilátky mohou projevit až s odstupem času.

darování spermiíZdroj: REPROMEDA s.r.o.

Odměnou je nejen finanční kompenzace

Kromě dobrého pocitu z pomoci neplodnému párů dárci získají cenné informace o svém zdravotním stavu a také finanční kompenzaci. Darování spermií je sice v České republice ze zákona bezplatné, dárcům je ale vyplácena kompenzaci času, cestovného a diskomfortu spojeného s darováním. Kompenzace za jeden odběr je stanovena na 2000 Kč, dárce však může a většinou také podstoupí odběrů více. Jeden dárce může darovat až desetkrát. Kompenzace tedy může být až 20 tisíc.