Společnost Asental Land na Karvinsku vlastní 2 700 hektarů pozemků nejrůznějšího typu. Na firemním webu (www.asental.eu) najdete širokou škálu pozemků o velikosti od 500 m2 až po několik hektarů, které jsou vhodné pro soukromé vlastníky, drobné zemědělce, chataře a zahrádkáře, ale i jako prostory pro bikery nebo jiné sportovce, motoristické nadšence či milovníky adrenalinových zážitků. V nabídce jsou také lesní pozemky se vzrostlými stromy, takže pokud se vidíte například jako cvičitel psů, jste příznivcem military nebo máte jiný zajímavý nápad, je možné vyhledat lokalitu na míru.

Místním je samozřejmě známo, že vzhledem k hornické minulosti Karvinska jsou tyto pozemky ovlivněny důlní činností a nachází se i v činných dobývacích prostorech. Na 400 hektarů pozemků je v současné době zrekultivováno nebo mimo důlní vlivy. Rekultivace je proces, který obnovuje biologické funkce v krajině v těžbou postiženém území. Následné využití a prostorové uspořádání definuje územní plán jako výsledek dohody mezi zájmy obce, orgány státní správy a veřejnosti. Těžební organizace, v tomto případě OKD, postupuje podle vlastních plánů sanací a rekultivací. Z urbanistického hlediska jsou zrekultivované pozemky vhodné například pro vznik průmyslových zón (Nad Barborou), nákupních galerií, obytných zón, sportovišť (např. Golf Resort Lipiny), zábavních parků (mj. DinoPark Ostrava) nebo rekreačních ploch. Všeobecně pozitivně je přijímána snaha, aby výsledkem rekultivace byla ekologicky vyvážená krajina přizpůsobená lidem, kteří v tomto regionu žijí, jejich sociálním i ekonomickým potřebám.

Asental mj. nabízí i tento pozemek v Karviné-Loukách.Zdroj: Zadavatel.Asental mj. nabízí i tento pozemek v Karviné-Loukách.  Autor: Zadavatel.

Porovnáme-li vliv hlubinných černouhelných dolů na Karvinsku a povrchových dolů například v severních Čechách, kde se těží hnědé uhlí, dospějeme k závěru, že mnohem větší zásah do krajiny představuje povrchová těžba. Ta vede k plošné destrukci základních složek přírodního systému krajiny a mnohdy i k zániku celých obcí. Hlubinný důl nezpůsobuje velkoplošné odtěžení nadložní vrstvy. Obyvatelé Karvinska jsou s lokálními změnami na povrchu sžiti a umí se jim ve svých aktivitách přizpůsobit.

Prodej pozemků
na Karvinsku
Vybrat si můžete z pozemků
v následujících lokalitách – Karviná-Doly, Karviná-Louky, Karviná-Darkov, Karviná-Ráj, Doubrava, Stonava, Horní Suchá, Orlová, Orlová-Lazy.

Neváhejte nás kontaktovat telefonicky (596 262 222) či e-mailem (info@asental.eu), rádi vám poradíme.

Více na www.asental.eu