Už téměř dvacet let působí v Ostravě soukromá umělecká škola AVE ART. Zajišťuje základní i středoškolský stupeň uměleckého vzdělání a další umělecké vzdělávání v podobě rekvalifikací. Ve školním roce 2021/2022 otevřou v Ostravě Hrabůvce i vyšší odbornou školu (VOŠ) a rozšíří tak výuku o další stupeň vzdělávání. Vyučovat tady začnou tři moderní obory. Majitel a ředitel školy Jaroslav Prokop vysvětlil, o jaké obory se jedná a co vše škola nabízí mladým talentovaným lidem.

Příští školní rok je pro AVE ART už dvacátý v řadě. Co se ve škole v tomto roce změní?
Po mnohaletém snažení se nám konečně podařilo otevřít VOŠ, která bude v Moravskoslezském kraji i v České republice jedinečná a to díky výuce atraktivních nových oborů. Obory, které jsme zvolili a akreditovali, vycházejí z našich dlouholetých zkušeností z výuky středoškolské i z výuky pro dospělé a reagují zejména na požadavky současného trhu. Jde nám totiž hlavně o to, aby v naší škole měli mladí nadaní lidé možnost nejen intenzivně rozvíjet svůj talent, ale aby se po ukončení studia dobře uplatnili na trhu práce. Sám podnikám od roku 1990 a má filozofie je velmi jednoduchá, být úspěšný v životě. A k tomu naše výuka směřuje.

Zdroj: zadavatel inzerce

Jaké obory VOŠ nabídne? Můžete jednoduše přiblížit, co se jejich absolventi naučí a kde najdou uplatnění?
Ve školním roce 2021/2022, který je mimochodem dvacátý od založení školy, otevře AVE ART v rámci výuky na VOŠ celkem tři obory. Prvním oborem bude Design interiérů a zahrad , který nabízíme jako jediná vyšší odborná škola v České republice. Dalšími obory jsou Průmyslový a produktový design a Multimediální tvorba. Tyto obory budeme vyučovat jako jediní v Moravskoslezském kraji. Je to nabídka, která tady ještě nebyla a region ji potřebuje. A uplatnění? Průmyslový design se dnes řeší v každé fabrice. Někdo zkrátka musí vymyslet, jak budou věci denní potřeby vypadat. Od lanovky přes benzinovou pumpu až po fén. To vše musí nějaký designér navrhnout. Mít třeba zahradu, jakou si u svého domu představujeme, také není jen tak. Právě absolvent oboru Design interiérů a zahrad, bude odborník, který nejen, že nám navrhne zahradu, která pokvete postupně v čase, ale dokáže si díky práci se softwarem představit, jak ta zahrada bude vypadat za patnáct či dvacet let. I obor Multimediální tvorba je dnes velice žádaný. Jeho výuka kombinuje animovaný film, grafický design s fotografií, dokumentárním filmem a web-designem. Vše cílíme tak, aby díky získaným znalostem a zkušenostem byli naši absolventi všestranní a na trhu práce se skutečně neztratili.

AVE ART OstravaAVE ART OstravaZdroj: zadavatel inzerce

Co tedy VOŠ nabídne, aby se z nadaných studentů stali žádaní odborníci?
Základem všeho je prostor pro rozvíjení talentu, samozřejmě také kvalitní výuka a vybavení školy, respektive jejich učeben. Žáci pracují s počítačovými programy, které se používají po celém světě. Používáme i moderní vychytávky, jako je třeba 3D myš. Tu se u nás učí používat studenti už dva roky. Personální obsazení školy je pak postaveno na tom, že naši vyučující jsou úspěšní podnikatelé v daném oboru. Proto vědí, co je na trhu práce třeba a přinášejí novinky z praxe rovnou do výuky. Praxe je ostatně pro studenty VOŠ další neméně důležitá věc. Naši žáci mají možnost vykonávat odbornou praxi v renomovaných regionálních firmách. Tam si mohou reálně vyzkoušet to, co se ve škole učí. Závěrečnou studijní práci jim pak zadá skutečná firma. Před jejím zástupcem nakonec musí svou práci obhájit. Spolupracujeme v tomto směru s mnoha zajímavými společnostmi, zmíním tady alespoň společnosti mm cité nebo Formdesign. Studenti se pod vedením odborníků z praxe naučí zpracovat zakázku od přípravy konceptu až po jeho následnou realizaci pomocí moderních technologií.

Kdo všechno může na VOŠ v AVE ART studovat a co pro to musí udělat?
Podmínkou pro přijetí na VOŠ jsou úspěšně složené talentové zkoušky. Ty jsou letos naplánovány na 15.června. Věříme, že v této době už bude situace příznivá a vše proběhne jak má. Kapacita VOŠ je deset studentů daného oboru ve třídě, celkově tedy třicet žáků v ročníků. Zájemce o studium musí mít samozřejmě maturitní zkoušku. Není ale důležité, na jaké škole ji získal. I když samozřejmě vyučujeme i všeobecné předměty, podstatný je tady talent.

AVE ART Ostrava je soukromá umělecká škola. Činnost zahájila v roce 2002 a v současné době působí v Moravskoslezském kraji jako základní a střední škola se šesti maturitními obory a od školního roku 2021/2022 nově jako vyšší odborná škola. Součástí výuky je i další vzdělávání v rekvalifikačních kurzech pro dospělé. Samozřejmostí je nejen odborné vzdělávání na vysoké úrovni, ale i moderní zázemí. K výuce jsou využívány odborné učebny a specializovaná pracoviště pro výuku odborných předmětů. Vzhledem ke své velikosti je škola spíše rodinného typu, kde se pedagogové a studenti navzájem znají a je tak možný individuální přístup ve výuce.

AVE ART Ostrava, vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o.
Hasičská 550/50, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, aveart@aveart.cz , Tel.:  595 782 930, www.aveart.cz