Kromě základního a středoškolského  uměleckého vzdělávání bude škola AVE ART od září letošního roku poskytovat i vzdělávání vyšší odborné. Nabídku rozšíří  o Vyšší odbornou školu (VOŠ) s akreditovaným vzdělávacím programem  Multimediální tvorba.  Jde o denní formu tříletého  pomaturitního denního studia, absolvent získá titul  Dis.

AVE ART již 18 let připravuje v přátelském a takřka rodinném prostředí mladé výtvarníky, designéry, umělecké kováře, návrháře, a zároveň také významně působí v oblasti dalšího vzdělávání prostřednictvím rekvalifikačních kurzů. „Snažíme se o prolínání umění a techniky, máme špičkové technologické vybavení a ve výběru školních programů se zaměřujeme na to, aby naši absolventi nekončili na úřadech práce, ale našli uplatnění buď jako šikovní řemeslníci v oboru, který studují, mohli začít podnikat, nebo pokračovali ve studiu na vysoké škole,“ říká  ředitel AVE ART Jaroslav Prokop.

Rodina vyšších odborných škol v Moravskoslezském kraji se tak opět rozšíří, akreditován je zatím  první obor, kterým je Multimediální tvorba. Hlásit se mohou nejen absolventi středních uměleckých škol, ale i gymnázií, k přijetí je nutno zvládnout talentovou zkoušku. „Obor Multimediální tvorba bude spojovat a dále posouvat to, co vyučujeme na naší střední škole, tedy  grafický design  a motion design, nově pak přibude dokumentární film a fotografie,“ doplňuje Jaroslav Prokop.

V jednom ročníku VOŠ bude zatím deset studentů, cílová kapacita školy po otevření  dalších dvou oborů (produktový a průmyslový design, navrhování interiéru a zahrad), jejich výuka by měla začít v roce 2021, je třicet  žáků v ročníku.

Ani škola AVE ART v době nouzového stavu nepřerušila výuku zcela, přešla na formu distančního vzdělávání. „Na uměleckých školách našeho typu je nyní výuka poněkud komplikovanější, specifická je totiž v tom, že žák pracuje pod přímým dohledem pedagoga, který jeho tvorbu bezprostředně vede, případně ihned opraví. Ale naši učitelé zvládají i distanční výuku, už se však všichni těšíme na 1. červen, kdy může začít  pracovní vyučování v grafické a keramické dílně, kovárně, což se bude týkat všech žáků školy, i když budou moci  pracovat v malých skupinkách,“  dodává Jaroslav Prokop.

Zdroj: zadavatel inzerce