Bezpečný domov dnes netvoří pouze chytrá čidla, mobilní aplikace, pulty centrální ochrany, pojištění či asistenční služby. Důležité je, aby všechna tato řešení zafungovala společně v momentě, kdy dojde bezpečnostnímu incidentu," vysvětluje Tomáš Výlet, projektový manažer BEDO Ajax. „Vyvinuli jsme proto systém, který v případě incidentu nejprve informuje členy domácnosti, aby se vyloučila možnost falešného poplachu. Pokud na ni nemohou reagovat, osloví systém osoby, které si klient sám předem zvolil," dodává Tomáš Výlet s tím, že může jít třeba o příbuzné nebo sousedy.

Každá pátá pojistná událost je z vytopení

Ze statistik České asociace pojišťoven vyplývá, že každý rok evidují pojišťovny v českých domácnostech přes dvě stě tisíc pojistných událostí. Přibližně každá pátá připadá dlouhodobě na vodovodní škody vytopením. Přitom riziko vytopení se dá poměrně snadno eliminovat a díky chytrému řešení a rychlému zásahu přímo v domácnosti lze celkovou výši škod výrazně snížit. „Pokud čidlo vytopení indikuje únik vody, spojí se profesionální operátor s obyvateli domácnosti, případně s jejich příbuznými nebo sousedy, a pomůže jim celou situaci bezpečně vyřešit," vysvětluje Tomáš Výlet. Operátor také poradí, jak a kde uzavřít hlavní přívod vody a elektřiny. „Nejen současná doba ukázala, že lidé si stále více chtějí vzájemně pomáhat. Sousedská výpomoc je od jakživa tou nejpřirozenější cestou a my jí pomocí naší technologie pomáháme realizovat," dodává Výlet.

Méně zbytečných výjezdů

Služba BEDO SOS pomáhá také snížit výdaje za falešné poplachy a zbytečné výjezdy zaměstnanců bezpečnostních agentur. „Celých 98 % poplachů nahlášených na naše pulty centrální ochrany je falešných," tvrdí Miroslav Chalupa, manažer dohledového centra společnosti D.I.SEVEN. „Čtyři pětiny všech falešných poplachů jsou přitom zaviněny lidským faktorem, 15 % pak představují vnější vlivy, typicky třeba domácí mazlíčci," dodává Chalupa. Právě služba BEDO SOS dokáže díky rychlému zapojení dalších osob, které žijí v blízkém okolí od místa incidentu, eliminovat zbytečné výjezdy bezpečnostní agentury, a tím ušetřit majiteli nemovitosti nemalé peníze.

Chytrá čidla zajímají i pojišťovny

Stále více českých pojišťoven si uvědomuje, že chytrá řešení určená pro ochranu majetku dokážou snížit rizika bezpečnostních incidentů a tím pádem i nutnost likvidovat a hradit vzniklé pojistné události. Nejinak je to i v případě Generali České pojišťovny, která se rozhodla nabídnout vybraným klientům sadu elektronického zabezpečovacího systému BEDO Ajax. Ta obsahuje centrální jednotku, čidlo na detekci vody a pohybové čidlo v celkové hodnotě 8059 korun. „Ochrana domácností pomocí chytrých a digitálních řešení je pro nás aktuální téma, v němž vidíme smysluplný potenciál. Chceme do praxe vnášet taková řešení, která budou pro lidi srozumitelná, dostupná a přinesou jim jasné benefity," vysvětluje David Vosika, pojistně-technický ředitel Generali České pojišťovny. Tisíce klientů pojišťovny tak mohou z pohodlí svého domova získat svou sadu na eshop.bedocz.cz a v případě si potřeby si mohou rovnou zajistit instalaci u některého ze 140 autorizovaných montážních partnerů. Objem spolupráce mezi oběma subjekty je vyčíslen na 35 milionů korun.