Majitel Bestu Tomáš Březina je výraznou postavou českého byznysu. Nebojí se použít ostřejší slova, pokud to považuje za vhodné. Letos jeho firma oslaví 26 let na trhu. Neustále je co zlepšovat, tvrdí.

Koho má nová řada BEST PREMIUM především oslovit?

Chceme oslovit všechny naše zákazníky bez výjimky. Bývalé, potenciální, profesionální. Neděláme žádné selekce nebo priority, všech si velmi vážíme. Chceme být skvělí pro ně, chápeme, že bychom bez nich neexistovali. Jsme přesvědčeni, že všichni chtějí krásně a spokojeně bydlet, všichni se ve svém domově chtějí cítit dobře. Proto má naše nová řada dlažeb s názvem BEST PREMIUM podtitul „dostupný luxus". Prostě krása pro všechny…

Čím se odlišuje od standardních výrobků ve vaší nabídce?

Fakticky se jedná o dlažbu nového designu a nové povrchové kvality, která přibližuje vlastnosti venkovní dlažby užitné hodnotě dlažeb interiérových. Navzdory tomu, že venkovní dlažby jsou neporovnatelně více zatíženy klimatickými i uživatelskými vlivy, než dlažby interiérové…

A dovolím si ještě dodat, že všechny naše výrobky se odlišují od běžného standardu. Jako jediní poskytujeme na naše výrobky záruku v délce 20 let, jako jediní standardně dodáváme naše výrobky v nejodolnější třídě kvality (odpudivého označení) XF4. Nikdo jiný v ČR.

Zdroj: BEST, a.s.

Jaké vaše výrobky patří k dlouhodobým bestsellerům?

Nedělíme naše výrobky na bestsellery a ty méně prodejné. Nechceme určovat nebo znásilňovat vkus a výběr našich zákazníků. Těch výrobků máme navíc téměř 4 000, těžko preferovat…

Celé čtvrtstoletí však pozorujeme asi přirozenou vjemovou závislost našich zákazníků na tom, co má soused… a následné přání: chtěl bych totéž. Přesto a proto bychom si přáli, aby naši zákazníci, i potenciální zákazníci, vždy zavítali do některé z našich prodejen, do některého z našich Arch Center a teprve tam si vybírali a vybrali. Nejlépe něco lepšího, než má ten jejich soused. Mimochodem tak posílí hezké sousedské vztahy a bude se jim žít ještě lépe…

Očekáváte v této souvislosti díky uvedení nové řady nárůst tržeb nebo jen kopírujete trend trhu a vyhýbáte se případnému propadu?

Žijeme v unikátně virtuální (lépe řečeno lživé) době. Politické a ekonomické elity se předhánějí ve sdělování, jak se máme skvěle, jak se budeme mít skvěle. Fakticky přitom výkonnost celé české ekonomiky je cca 5x nižší než ekonomická výkonnost v sousedním Bavorsku, a co hůře, vůbec se Bavorům nepřibližujeme…ač jsme si tak blízko. Stavebnictví, a to je skutečný indikátor ekonomické síly státu, či regionu, se stále propadá, naposledy v 06/2016 oproti 06/2015 o necelých 13%!

Za této situace budeme velmi šťastní za nárůst tržeb a spokojení, když se aspoň my vyhneme propadu, který, opakuji, celé stavebnictví již 8 let zaznamenává.

Makáme.

Zdroj: BEST, a.s.

Být 26 let lídrem trhu je těžko uvěřitelné. Existuje nějaký recept kromě tvrdé práce?

Samozřejmě, tvrdá práce. Především však smysluplná a chytrá práce. Nestačí jen bezhlavě dřít od rána do večera. Stejně tak nestačí o práci hodiny žvanit v zasedací místnosti vaší firmy. Protože, světe div se, strašné množství lidí právě toto žvanění za práci považuje, bohužel již nic více…

MYSLET, VĚDĚT, UMĚT, DĚLAT. To je celý recept. Tyto slovesa jsme nevymysleli, pouze opravdu naplňujeme jejich význam. Tedy snažíme se bezezbytku naplňovat…

A samozřejmě, musíme mít na všech pozicích ty nejlepší lidi. Toto není naučená a obvyklá proklamace, toto je doopravdy. Nejlepší bez ohledu na věk, pohlaví, barvu pleti a zejména vztah s majitelem…

Chcete se pustit v rámci inovací a růstu i do dalších betonových prvků v rámci zahradní architektury – například květináče? Plánujete obohatit segment také výrobky určené hlavně pro veřejný prostor?

Trvale pracujeme na inovaci našeho výrobního programu. Sami vymýšlíme, sledujeme obecné designové i konkrétní komoditní trendy. Doma, v Evropě, ve světě. Musíme sledovat a odhadovat stav a vývoj naší ekonomiky, kupní sílu našich obyvatel, investiční nálady a investiční možnosti ve společnosti. To je vše co mohu říci, konkrétní naše záměry nechci zveřejňovat.

Sledujete vaši konkurenci? Nebo vás naopak vůbec neovlivňuje a jdete pořád svou vlastní „BEST" cestou?

Společnost BEST je zakladatelem naší průmyslové komodity v ČR. Před listopadem 1989 zde nic podobného neexistovalo. Celých již bezmála 27 let jsme současně lídrem našeho sektoru. Nejen virtuálně, ale reálně. Znamená to, že celý český trh čeká na naše nové produkty, nastavení našich ekonomických parametrů pro sezónu… a pak se v lepším případě přizpůsobuje, v horším případě doslova kopíruje. Zdánlivý ráj a bezstarostnost pro nás, fakticky trvalá a usilovná, někdy velmi stresující, práce tento stav ještě dlouho udržet, či dokonce zvýraznit.

Zdroj: BEST, a.s.