Loňský rok pro Vaši společnost nebyl příliš šťastný, čelili jste nekalému konkurenčnímu jednání ze strany bývalého jednatele J.Z.. Jak jste se s touto situací vypořádali?

Společnost BSG prošla v loňském roce složitým obdobím. Bývalý jednatel svým jednáním cíleně a intenzivně naší společnost i přes soudní nařízení poškozoval. Nejen, že do společnosti po léta prakticky nic neinvestoval, nechával stárnout areál i jeho zařízení a navíc firemní finanční prostředky v částce 12,5 miliónu Kč si bez jakýchkoli skrupulí prostě převedl na svůj soukromý účet. Po našem převzetí BSG i nadále vyvíjel aktivity s cílem nové vedení i společnost jako takovou v očích veřejnosti a především u našich obchodních partnerů zdiskreditovat. Abychom podpořili náš záměr BSG rozvíjet a upevnili důvěru našich dodavatelů, přistoupili jsme na začátku obnovené spolupráce v mnoha případech na předplatby za dodávky surovin a to v řádech miliónů korun. Dále jsme vzhledem k značnému dlouhodobému investičnímu dluhu způsobeného řízením bývalého vedení byli nuceni zainvestovat v průběhu druhé poloviny loňského roku do firmy finanční prostředky ve výši přesahující 16 miliónů korun. 

Došlo ve Vaší společnosti k výrazným personálním změnám a kolik zaměstnanců nyní máte?

Naše vedení zachovalo všechna, bývalým jednatelem zrušená pracovní místa zaměstnanců, a tím doslova na poslední chvíli zachránilo provoz. Počet zaměstnanců jsme dokonce rozšířili z původních 40 na současných 65. Navíc jsme se rozhodli se o výsledky našeho hospodaření podělit s našimi zaměstnanci, a proto jsme přistoupili v průběhu roku k zásadnímu navýšení mezd, a to o více než 20%. 

Jaký je v současné době výrobní program společnosti a co můžete svým zákazníkům nabídnout?

V současné době rozvíjíme v BSG čtyři hlavní výrobní aktivity. Jsou to především výroba zdiva se specializací na zdivo s tepelně a zvukově izolačními vlastnostmi, které oceňují jak drobní soukromí investoři, kteří se rozhodli postavit si pasivní dům, či chtějí uspořit každý vzácný centimetr obytné plochy svých staveb, tak velké společnosti, které potřebují zvukově zaizolovat své výrobní haly, komunikace i transformátory. Dále pak skvělé řešení konstrukce stropů formou stropních betonových trámců s prostorovou výztuží a betonovými stropními vložkami a destičkami, které ocení naši zákazníci nejen z hlediska ekonomického, ale též estetického. Naše konstrukční řešení je kompatibilní také s cihelnými i pórobetonovými stěnovými systémy a jeho další nespornou výhodou je snadná montáž bez potřeby těžké stavební mechanizace. Jsme rovněž specialisté na zakázkové prefabrikace. Jednou z mnoha našich investic byla koupě nové špičkové formátovací pily pro provoz truhlárny, kde naši zkušení truhláři, kteří mají zkušenosti s výrobou nábytku pro anglický královský dvůr, vyrábí dřevěné formy pro jakékoli betonové prefabrikáty, které si jen naši zákazníci mohou přát. Pro zákazníky především z plzeňského kraje pak máme k dispozici dvě betonárky s kapacitou až 75m3 betonu za hodinu, s celoročním provozem a s více jak 300 možnými recepturami betonových směsí, které rozváží naše čtyři autodomíchávače, čímž je zaručena i plynulost betonáže objemných prostor. 

Chystáte pro letošní rok novinky?

Pro letošní rok chystáme několik novinek v rámci naší produktové řady. Především se jedná o pohledové zdivo s vylepšenými izolačními vlastnostmi, splňující náročnou normu pro součinitel prostupu tepla (U=0.15) pro pasivní domy. Dále pak oboustranně pohledové betonové plotové desky s velmi povedeným designem, kterými reagujeme na vysokou poptávku po tomto zboží. A v neposlední řadě též v rámci pokračování modernizace společnosti chystáme i několik investic do strojového vybavení firmy, především do transportní techniky. Jedná se o rozšíření vozového parku vlastních nákladních vozidel, vysokozdvižných vozíků a především další autodomíchávač s vlastním čerpadlem betonu, který umístí beton přesně na zákazníkem určené místo. 

Jaká jsou vaše další očekávání?

Podívejte se na fotografie našeho areálu. Kdo jej znal ještě před dvěma lety, uvidí zásadní rozšíření a vylepšení ploch i provozních staveb. Stejné se týká našeho strojního zařízení a vozového parku. Tímto směrem chceme pokračovat. Vzhledem k nemalým plánům, které před sebou tento rok máme, spoléháme jak na píli a odbornost našich zaměstnanců, přízeň našich obchodních partnerů, ale také na to, že orgány činné v trestním řízení vedeném proti bývalému vedení naší společnosti budou konat tak, abychom se co nejdříve mohli soustředit na práci, která nás v nejbližších měsících a obzvlášť v současné nelehké době čeká. 

Děkuji vám za rozhovor a přeji Vám i vaší společnosti mnoho dalších úspěšných let.

BETONOVÉ STAVBY - GROUP, s.r.o.
Předslav 99,
339 01 Předslav
www.betonstavby.cz

Zdroj: Betonové stavby - Group s.r.o.BETONOVÉ STAVBY - GROUP s.r.o. - areál