BONA, o.p.s. působí na trhu sociálních služeb více než dvacet let, co bylo impulsem pro její vznik?

Hlavním impulsem pro její vznik bylo poskytování sociální služby lidem s duševním onemocněním, převážně se schizofrenií, kteří k nám přicházeli a přicházejí hlavně z Psychiatrické nemocnice Bohnice. V době úplných začátků naší organizace bylo málo komunitních a sociálních služeb, které dnes poskytujeme. Hlavním cílem bylo poskytovat v počátku  klientům bydlení a postupně  jím též vyhledávat zaměstnání, ať už v chráněných dílnách nebo na volném  trhu práce.

V čem by měla spočívat reforma péče o duševní zdraví?

Systém péče o duševní zdraví je v České republice postaven stále především na velkých  lůžkových psychiatrických zařízeních. Tento systém neumožnuje vždy pacientovi poskytnout intenzivní individuální péči v momentě, kdy to nejvíce potřebuje. Lékaři sice dělají, co mohou, ale chyba je v systému. Péče je daleko od jeho přirozeného prostředí (rodina, domov, práce, škola).  Základním principem reformy je vytvoření koordinované sítě péče a podpory, kde jednotlivé zdravotní  a sociální služby spolupracují a komunikují. Mělo by dojít k ještě výraznějšímu rozšíření komunitních sociálně zdravotních služeb, které ve velké míře převezmou péči a regionální odpovědnost od velkých lůžkových zařízení.

Jakmile Eliška Bittnerová začala pracovat v textilní dílně JEDNA BEDNA, která pomáhá neziskové organizaci BONA, o.p.s. při návratu lidí , jež mají zkušenost s duševním onemocněním, zpátky do života, její zdravotní stav se výrazně stabilizoval.Jakmile Eliška Bittnerová začala pracovat v textilní dílně JEDNA BEDNA, která pomáhá neziskové organizaci BONA, o.p.s. při návratu lidí, jež mají zkušenost s duševním onemocněním, zpátky do života, její zdravotní stav se výrazně stabilizoval.Zdroj: BONA, o.p.s.

Jakou největší změnou BONA v poslední době prošla, můžete rozvést přístupy CARe a Housing first?

 V porovnání s rokem 2018 jsme celkově trojnásobně navýšili svoji velikost. BONA, o.p.s. je dnes velkou organizací se zkušenými profesionály a naším cílem je, aby své služby dělala nadále kvalitně s velkým respektem k lidem se zkušeností s duševním onemocněním a zároveň poskytovala odborný růst svých zaměstnanců, jímž chci poděkovat za to, že se na celé proměně v poslední době výrazně podíleli. CARe je o změně přístupu v kontaktu s klienty. Nezabýváme se tím, co je špatné, ale více se zaměřujeme na jejich schopnosti, dovednosti, abychom podporovali především to, co umí. Housing first je přístup, který realizujeme novým projektem schváleným z evropských dotací. Hlavním principem je poskytnutí bydlení bez přípravy v chráněném bydlení nebo v tréninkových bytech. V patnácti nájemních bytech bychom rádi během tří let nabídli bydlení a podporu lidem, u kterých nezafungovala podpora běžnou formou našich sociálních služeb a opakovaně u nich docházelo k hospitalizacím v nemocnici. Podstatou tohoto přístupu je, že naši specialisté danému klientovi pomáhají s udržením získaného bydlení, při hledání zaměstnání, aby měl finance na nájem, podporují jeho dobré soužití se sousedy, pomáhají v krizových situacích apod. Cílem je dlouhodobá udržitelnost jeho bydlení.

Odkazy na webové stránky https://www.bona-ops.cz/ a https://jednabedna.cz/.

Zdroj: Youtube