Hnutí Trikolóra čekají první volby, strana založená Václavem Klausem ml. staví svou politiku zejména na třech základních pilířích, jak tomu má volič rozumět?

Hnutí Trikolóra zdůrazňuje, že je moderním hnutím tradičních hodnot. Základní pilíře charakterizují náš volební program, neboť chceme bránit normální svět proti netradičním politickým, ekonomickým i sociálním experimentům, proti útokům na naší demokracii, proti stále větším zásahům státu do životů jednotlivců, proti útokům na tradiční rodinu apod. Bráníme myšlenku malého, ale bohatého a efektivního státu, který se neplete lidem do jejich životů, umí se postarat o staré a nemocné, přičemž tu je pro občany, nikoliv proti nim. Zastáváme názor, že bohatství vzniká pouze z práce, nikoliv z dávek či dotací. Stát bohužel aktivním pracujícím lidem hází klacky pod nohy, je třeba snížit daně, aby se každému vyplatilo pracovat, daňový i sociální systém musí být zjednodušen, aby mohl být spravedlivý. Dále je nutné podporovat české firmy doma i v zahraničí, hájit českou korunu. Naší prioritou je postupné zvyšování starobních a invalidních důchodů, umožnění oficiální mezigenerační soudržnosti tím, že se z odvodů umožní posílat část příjmů na důchod svých rodičů či prarodičů. Naší prioritou jsou české zájmy, prosazujeme návrat EU před Lisabonskou smlouvu, nechceme, aby byl Parlament České republiky podřízen orgánům EU. Stále silnější integrace zemí EU bohužel nereflektuje jejich jednotlivé zájmy. Chceme svobodnou Evropu, ve které můžeme cestovat, obchodovat, podnikat, studovat, případně kdekoliv žít, ne centralistickou, nedemokratickou Evropu, řízenou neznámými úředníky z Bruselu.

Co pro vás konkrétně znamená heslo "Bránit normální svět?"      

Hnutí Trikolóra chce hájit tradiční rodinu, tedy model soužití lidí, kdy v jedné domácnosti žije táta, máma a jejich děti, nikoliv experimenty levicových liberálů, kteří se od základů snaží změnit tradiční společnost a vytvořit nový světový řád, a to i v jiných oblastech. Naše hnutí chce, aby sociální systém sloužil jen pro potřebné, a jeho smyslem by byla reakce na nepříznivé sociální události, jako jsou stáří, nemoc, invalidita nebo i nezaměstnanost a chudoba, i proto podpoříme rozvoj výstavby nových startovacích bytů pro mladé rodiny v našem kraji. Nepodporujeme financování politických neziskovek, ušetřené prostředky bychom směřovali do oblasti zejména volnočasových aktivit dětí a mládeže, zejména sportu.

Čekají nás však krajské a senátní volby, představíte nám své kandidáty a krajský program?

Ano, Trikolóra kandiduje ve všech krajích České republiky, volební kampaň je v plném proudu. Detailní program naleznete na www.volimtrikoloru.cz, naší prioritou je řešení technického stavu silnic a dopravní infrastruktury, samozřejmě dále otázka školství, zprůhlednění hospodaření, omezení dotací pro politické neziskovky, chceme zlepšit stav zdravotnictví, kultury i sportu. V senátních volbách v barvách Trikolóry kandiduje starosta obce Provodín Jiří Štěrba, na kandidátní listině do krajského zastupitelstva za Českolipsko naleznete ekonomku Ing. Kamilu Švejdovou, rovněž starostu Jiřího Štěrbu, referenta Pavla Škubala, advokáta Mgr. Jakuba Beránka, referenta kvality Tomáše Mázla, IT specialistu Pavla Horáka, obchodního manažera Bc. Jiřího Holoubka, studenta práv Ondřeje Reichla, dále pana Karla Šťastného či Luboše Matějíčka. Ve volbách kandiduje 50 osobností, mezi nimiž naleznete manažery velkých společností, primáře, lékaře, pedagogy, státní zaměstnance i podnikatele. Jsou to lidé, kterým záleží na našem kraji, většinou nemají žádné předchozí politické zkušenosti, ale mají elán věci měnit a pracovat pro společnost.

Jaké téma krajského programu je pro vaše hnutí stěžení?

Jednoznačně je to doprava. Ta musí být především rychlá a plynulá. Jako každého občana Libereckého kraje nás trápí technický stav silnic a negativní vlivy kamionové dopravy. Prioritně se chceme zaměřit na zrychlení rekonstrukcí silnic a výstavbu obchvatů. Kraj v pozici zadavatele a investora musí důsledně věnovat přípravě projektové dokumentace, a hlavně zajistit důslednou kontrolu nad prováděnými pracemi. Nedávná zkušenost na D10 Praha – Liberec realizace akce I/35 Rádelský mlýn. Provoz je zde sveden do jednoho jízdního pruhu, vznikají, zde dlouhé kolony, ale nikdo zde během pracovního dne nepracuje. Jak je to možné? Rekonstrukce má trvat sedm měsíců!!!

Jak vnímáte jednání vlády, případně kraje v souvislosti s aktuálními opatřeními proti šíření viru Covid-19?

Aktuální situace ukazuje amatérství a nekoncepčnost, a to jak na vládní úrovni, tak na úrovni krajské. Kraj se v této oblasti zcela odmlčel. Denní přírůstky v počtu nemocných dnes trhají rekordy, přesto se ekonomika nehroutí. Vypnutí ekonomiky, které předvedla vláda na jaře, bude mít těžké důsledky na peněženky nás všech. Náhlé a nekoncepční změny, v někdy až nesmyslných opatřeních, považuje každý racionálně uvažující člověk za komické. Případná opatření mají být jasná, co nejméně obtěžující a musí trvat jen po tu nejnutnější dobu. Aktuální zadlužování naší země považujeme za velmi nezodpovědné, stejně tak nesouhlasíme s populistickým rozdáváním v podobě jednorázových „předvánočních“ dávek.  Budeme iniciovat přípravu plánů na zvládání krizových situací.

 Významnou úlohu má kraj v oblasti zdravotnictví, případně sociální péče, co navrhujete?

Kraj je zřizovatelem několika zdravotnických zařízení, otázka zdravotnictví je jednou z našich priorit. Jsme přesvědčeni, že krajská zdravotnická zařízení nejsou v této otázce na svých limitech, zkrátka je co zlepšovat. Liberecký kraj zaostává v modernizaci zdravotnických zařízení, a to je třeba změnit. Konkrétně nejsme např. spokojeni s technickým vybavením Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, jakož i se stále trvající personální krizí naší nemocnice. Je nutno zdůraznit, že Nemocnice s poliklinikou v České Lípě poskytuje péči přes 120 000 obyvatel, přičemž současné vedení kraje postavení naší nemocnice nezlepšilo. Je třeba finančně motivovat zkušené lékaře, jakož i mladé začínající, aby z České Lípy neodcházeli. V oblasti sociální péče výše uvedené platí rovněž, v případě úspěchu ve volbách bychom chtěli v České Lípě zřídit hospic pečující o staré, nemohoucí a nevyléčitelně nemocné.

Co oblast zemědělství a životního prostředí?

Hájíme tezi, že příroda nemá být chráněna proti lidem, ale pro lidi, tj. nechráníme přírodní bohatství pro několik málo šílenců, ale pro všechny. Přírody je třeba si vážit, chovat se ohleduplně, neznečišťovat ji.  Přehnaná ochrana přírody, která někdy brání i v normálním, ohleduplném způsobu života, a jež je v rozporu se selským rozumem, je chybná. Chceme usilovat o ukončení přimíchávání řepky do nafty, chceme potravinovou soběstačnost, udržovat vodu v krajině, podporovat obnovu i výstavbu rybníků, přehrad i tůní, a to i na krajské úrovni.

Určitě někteří občané zaregistrovali Vaše akce v rámci volební kampaně, o co se jednalo?

V rámci volební kampaně jsme na Českolipsku uspořádali „Střelecký den s Trikolórou“ ve střelnici v České Kamenici, debatu s hudebníkem, skladatelem, moderátorem a překladatelem Ondřejem Hejmou, se kterým sdílíme některé ideje a zásady. Nevyhnuli jsme se ani kontaktní kampani, ve které jsme již navštívili anebo ještě navštívíme všechna větší města našeho okresu. Děkujeme Vám za podporu a Váš hlas, vážíme si toho.

Zadavatel: Hnutí Trikolóra
Zpracovatel: VLTAVA LABE MEDIA a.s.