Projekt zručské básnířky Aleny Slavíčkové a hudebnice Simony Duškové „Brouček si notuje písničku“ odstartoval v sobotu 4. března křtem zpěvníku, jehož vnik finančně podpořila společnost Foxconn Česká republika a na kterém se podílel také Nadační fond Mikuláše Daczického. „Skvělá myšlenka, kdy se autorky rozhodly zapojit do tvorby výukového materiálu samotné děti ZUŠek, byla zajímavou výzvou. Výsledkem je vydání nádherného zpěvníku, který nabízí zajímavé hudební, pohybové, jazykové a samozřejmě i výtvarné nápady,“ uvedl Pavel Kožený, manažer PR a komunikace společnosti Foxconn Česká republika. „Zpěvník ilustrovaly děti ze čtyř základních uměleckých škol – z měst Kutná Hora, Čáslav, Zruč nad Sázavou a Jaroměř," doplnila předsedkyně Nadačního fondu Mikuláše Daczického Kateřina Daczická. 

Zdroj: Foxconn Česká republika a Štěpánka Richterová

Zpěvník obsahuje hudební nahrávky
Hudební nápady ve zpěvníku využívají jednoduchých melodických a rytmických hudebních nástrojů, nácvik zpěvu s nahrávkami a karaoke verzemi, což lze pak jednoduše využít k vystoupení dětí například na besídkách. Mezi pohybové nápady patří napodobování pohybu zvířátek, lokomoční pohybové činnosti, jako je chůze nebo taneční kroky a další. Z pohledu výtvarného zpracování jsou znázorněny zvířecí postavy, zvířata v pohybu nebo děje různými technikami za použití tužek, vodových a temperových barev, modelovacích hmot, nůžek, papíru…

Výstavu ilustrací, které najdete ve zpěvníku, jste mohli vidět ve Spolkovém domě Zruč nad Sázavou do 17. března. V Jaroměři bude zahájena výstava s křtem zpěvníku 29. března, v Čáslavi 24. dubna a v Kutné Hoře v rámci květnového festivalu ZUŠ Open ve dnech 22. května až 5. června.