Organizace Buď Fit Seniore z.s. ve spolupráci s Českou asociací Sport pro všechny z.s. společně připravili  15 akcí, které se budou letos konat téměř ve všech krajích České republiky v průběhu května až listopadu.

Autorem konceptu s tímto obsahem je mistr světa a Evropy ve sportovním aerobiku a známý fitness trenér David Huf. 

Motto akce zní „ Věk je jen číslo“.

Zdroj: senior

„ Aktivní životní styl, pohyb a setkávání jsou stěžejní nosná témata seriálů našich akcí“ říká jejich zakladatel a organizátor David Huf.

Našim Cílem je upozorňovat na to, že stáří není nemoc…! a že neustále rostoucí skupina seniorů jsou lidé aktivní se zájmem o své zdraví a celospolečenské dění.

Chceme vytvářet positivní atmosféru a podmínky které jsou pro účastníky důstojné a program se zajímavým obsahem s pestrou nabídkou soutěží v jednoduchých sportovních disciplínách, možnostmi setkání se se známými osobnostmi nejen ze světa sportu, škálou nabídky ze stran partnerů a možnost pro prezentaci celorepublikovým i regionálním organizacím s nabídkou činností pro seniory“ doplňuje David Huf.

Akce Sportovní Hry Seniorů ČR 2018 se uskuteční za finanční podpory Hlavního města Prahy, Nadačního fondu Veolia, Pražských Služeb a.s., České Unie Sportu, Dr.Maxe  a mnoha dalších partnerů.      

Záštitu nad akcí poskytla primátorka HLMP Adriana Krnáčová, náměstek pro sport a dopravu Petr Dolínek, vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička, Česká Unie Sportu, místostarosta MČP4 Zdeněk Kovářík, místostarostka MČP4 Iva Kotvová.

Přihlášky a více informací k akci Sportovní Hry Seniorů České republiky konané 30.5.2018 v Praze, ale také ke všem dalším 14 akcím konaných v regionech ČR naleznete na :

Zdroj: senior

Zdroj: Buď Fit Seniore z.s. Zdroj: Buď Fit Seniore z.s.

Zdroj: senior Zdroj: senior

Zdroj: SeniorZdroj: Buď Fit Seniore z.s.

Zdroj: Buď Fit Seniore z.s.  Zdroj: Buď Fit Seniore z.s.

Zdroj: Buď Fit Seniore z.s.Zdroj: Senior