V Čejči se letos podařilo upravit a zrekonstruovat mnohé prostory a prostranství, která nyní díky tomu nabízí pro obyvatele i návštěvníky města větší komfort. O těchto investicích, ale i o dalších plánech obce přinášíme rozhovor se starostou Čejče Janem Koutným.

Které investiční akce se vám podařilo v tomto roce úspěšně dokončit a které z nich byly nejnáročnější?

V letošním roce jsme zatím úspěšně dokončili, kromě několika menších, pět investičních akcí za necelé tři miliony korun. Jednalo se o renovaci parket v místní sokolovně. Dále pak zrestaurování pěti křížků v katastru obce, na které se nám podařilo zároveň získat dotaci z ministerstva zemědělství.

Z větších akcí to byla rekonstrukce dětského hřiště v parku, kam byla nainstalována nová velká multifunkční herní sestava a velká lanovka. Musel být samozřejmě upraven i terén a nainstalovány nové dopadové plochy. Zejména lanovka si získala u dětí obrovskou oblibu.

Dětské hřiště v ČejčiZdroj: obec Čejč/archivDětské hřiště v Čejči                                                    Autor: obec Čejč/archiv

Dále jsme zrekonstruovali chodník u hlavní silnice včetně ochranného hrazení, které chrání chodce v problematickém úzkém místě chodníku před auty. Z důvodu zlepšení rozhledů v křižovatce bylo hrazení navrženo v kombinaci plechu a skla tak, že plní svůj bezpečnostní účel a nebrání řidičům ve výhledu.

Poslední a nejnáročnější investiční akcí letošního roku byla první etapa úpravy školní zahrady, kterou jsme pojmenovali Masarykův sen. Z mírně svažitého travnatého pozemku, na kterém nebylo vlastně nic, jsme vytvořili dvě rovné terasy oddělené svahem, v němž jsou umístěny stupně na sezení – jakási tribuna.

Masarykův senZdroj: obec Čejč/archivMasarykův sen                                                              Autor: obec Čejč/archiv

Na spodní terase pod tribunou jsme vybudovali menší víceúčelové hřiště a na horní terase byla vytvořena rozběhová dráha s pískovým doskočištěm a zpevněná plocha, ta bude sloužit pro hry a venkovní výuku.

Náklady na akci byly 1,5 milionu korun, nicméně se nám na projekt podařilo získat téměř 1,2 milionu korun z dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.

Můžete prozradit nějaké další plány obce do budoucna?

Prvním je asi rekonstrukce veřejného osvětlení, na kterou jsme získali dotaci. Realizována bude letos na podzim.

Z projektů, které jsou v současné době administrativně připravovány, je to zejména druhá etapa úpravy školní zahrady, kde by mělo být vybudováno dětské hřiště, oplocení areálu a bude provedena výsadba květin a stromů v areálu.

Dále jde o rekonstrukci Nádražního řádku, kde dojde na celé ulici ke kompletní rekonstrukci chodníků, veřejného osvětlení a budou přidána podélná parkovací stání pro místní. Tuto akci se snažíme koordinovat se SÚS Hodonín, jelikož chystají projekt na kompletní rekonstrukci komunikace v této ulici. Posledním z velkých připravovaných projektů je zasíťování pozemků v lokalitě Za Hospodou a vybudování komunikace, veřejného osvětlení a další. Na projektu se finančně podílí i majitelé dotčených pozemků. Po dokončení by mělo v této lokalitě vzniknout 15 stavebních míst. Zmínit bych chtěl i odbahnění našeho rybníka, který tvoří významný krajinný prvek. Je využíván nejen pro sportovní rybolov, ale je i místem pro relaxaci. 

Z projektů, které jsou zatím pouze v hlavách zastupitelů, bych mohl uvést například výstavbu nového bytového domu s menšími byty zejména pro mladé rodiny, vybudování komunitního domu pro seniory, vytvoření odstavných parkovišť v obci nebo získání pozemků pro budoucí stavební místa.

Které z kulturních akcí v průběhu roku považujete za stěžejní pro vaši obec?

Jako stěžejní kulturní akce bych označil krojované hody, které se konají zpravidla druhý víkend v červenci, a Otevřené vinné sklepy, pořádané místním Zahrádkářským svazem většinou třetí víkend v srpnu. V závěru roku jsou to vánoční trhy, kdy se na jeden sváteční den změní naše Francouzská ulice na tržnici s více než stovkou stánků nabízejících nejrůznější vánoční a dárkové zboží, samozřejmě také občerstvení a místní speciality – jak tekuté, tak pevné.

Kam byste rád pozval návštěvníky Čejče v nastávajícím podzimním období?

Jednoznačně do sklepa na burčák. Ale kromě burčáku určitě i na Zarážení hory, které pořádáme právě v areálu vinných sklepů v neděli 2. září, a na podzimní výstavu a program spojený se 100. výročím vzniku Československa.

Navíc u nás v obci máme i další výročí, připomínáme si 100 let od narození Františka Masaříka a Františka Vindiše, kteří se později účastnili, jako stíhací piloti RAF, bitev druhé světové války. Tato akce se uskuteční od 27. do 30. října.

Je něco, co byste Čejči přál, aby se v ní podařilo zrealizovat, ale zatím se to nedaří například skrze nedostatek financí?

To, co bych obci přál, není otázka peněz. Přál bych jí, aby v ní i nadále žili lidé tolerantní, lidé, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje a jsou ochotní se zapojit do dění v obci. A třeba i přispět svou radou nebo prací k dalšímu rozvoji obce. Protože obec je o občanech.