Fotovoltaika na střeše sportovní haly
Na střeše sportovní haly obec vybudovala solární elektrárnu se 192 panely. Ty budou s pomocí čtyř měničů a tří bateriových boxů dodávat elektřinu do školy a sportovní haly. „Špičkový výkon solární elektrárny je 86,4 kWp. Počítáme s tím, že po schválení zákona o komunitní energetice bude sdílet elektřinu také do dalších obecních objektů,“ vysvětlil starosta Pavol Lukša.

Buduje se veřejné osvětlení
V obci právě probíhá komplexní rekonstrukce veřejného osvětlení. Moderní svítidla budou mít menší spotřebu a přinesou do obce lepší světelnou pohodu. Jde o opravdu rozsáhlou rekonstrukci. Mění se 478 svítidel šesti různých typů, 8 rozvaděčů, 19 171 metr zavěšených kabelů a 420 výložníků. Spotřeba elektřiny se sníží o 30 procent, což je zvláště v dnešní době pro obec velmi důležité. Je to dáno nižším příkonem moderních světel a zároveň možností je automaticky regulovat a v pozdních nočních hodinách snížit intenzitu svíceni.
„Osvětlení bude nastaveno od zapnutí do 22 hodin na 100 % svítivosti, od desáté večerní do páté ranní na 60 %. Samozřejmě podle reakce na světlo. Tyto časy si navíc můžeme sami regulovat,“ vysvětlil správce obecního majetku Richard Šnajder. Nové osvětlení přinese i další výhody – nebude se muset tak často opravovat (životnost svítidel je kolem 25 let) a zlepší takzvanou světelnou pohodu. „Použitá LED technologie umí nasměrovat světelný tok přesně na požadované místo nebo oblast, aby zbytečně neosvětloval fasády okolních domů. Změní se i barva vyzařovaného světla, která výrazně potlačuje nežádoucí modrou složku škodící lidskému zdraví,“ upřesňují zaměstnanci společnosti ČEZ Energetické služby, kteří zakázku realizují.

Zdroj: Obec Čeladná

Nová identita obce
Stavební investice doprovázejí i změny v prezentaci, nové logo a grafická identita obce. „Jejím základem je opět náš beran, naše historická sounáležitost s olomouckým arcibiskupstvím, pastevectvím, ale především srdcem, které po právu patřilo neodmyslitelně k obyvatelům Čeladné. Naši dědové a otcové vždy byli srdečného a otevřeného srdce. Někdy a někteří se k tomuto cíli otevřeného a srdečného srdce prodírají déle, protože houští myšlenek je příliš husté a spletité, a ne vždy je to pro každého z nás jednoduché, ale nakonec dojdou všichni k cíli. Tím cílem je naše překrásná obec, kterou naši předkové doslova v potu a krvi vyrvali z náruče divoké beskydské přírody, aby ji svým potomkům mohli předat. Záležet však bude na každém jednom z nás, jak s tímto darem budeme umět naložit,“ vysvětluje starosta Pavol Lukša.

Zdroj: Obec Čeladná