Vodné a stočné na severu Čech se od 1. ledna 2022 zvýší o 7,3 %. V příštím roce tak zaplatí obyvatelé Ústeckého a Libereckého kraje za 1 m3, což je 1 000 litrů pitné vody, 112,45 Kč (v roce 2021 byla cena 104,77 Kč). Celková částka se skládá z dodávky pitné vody, tzv. vodného (59,33 Kč), a z odvedení a vyčištění vody, tzv. stočného (53,12 Kč).

Do kalkulace cen vodného a stočného vstupuje mnoho faktorů. S ohledem na aktuální ekonomickou situaci prudce stoupají náklady vodního hospodářství – investice do obnovy a oprav vodárenské infrastruktury jsou ovlivněny cenami stavebních prací a materiálu i cenami energií.

„V letošním roce jsme do rekonstrukcí a potřebných oprav investovali celkem 1,6 miliardy korun. Pokud vezmeme v úvahu meziroční růst pro nás důležitých vstupů, je navýšení cen o 7,3 % mírnější, než se předpokládalo,“ uvádí tiskový mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Mario Böhme.

Při výpočtu cen se samozřejmě zohledňuje také tzv. faktor sociální únosnosti ceny, který se drží pod 2 % z čistých příjmů domácností v regionu. Pro rok 2021 je sociálně únosná cena maximálně 125 Kč/m3 v Ústeckém a 129 Kč/m3 v Libereckém kraji.

Zdroj: SVS a.s.

SVS jako vlastník vodárenské infrastruktury a její provozní společnost SčVK se společně starají o téměř 13 000 kilometrů vodovodního a kanalizačního potrubí, více než 1 300 objektů a zásobují vodou 1,1 milionu obyvatel.

Zdroj: SVS a.s.

Zdroj: SVS a.s.

Zdroj: SVS a.s.